Predavanja

Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2021.

27.04.2021.
3 min

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu (www.matf.bg.ac.rs) i Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti (www.mi.sanu.ac.rs) tradicionalno, u saradnji sa drugim visokoškolskim, naučnoistraživačkim i drugim institucijama, organizuju XLVIII Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2021. Ove godine, XLVIII SYM-OP-IS održava se u Banji Koviljači u periodu od 20. do 23. septembra 2021. godine.

 

Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2021.

Foto: Pixabay

O SIMPOZIJUMU

SYM-OP-IS je redovan međunarodni simpozijum sa dugom tradicijom okupljanja naučnih istraživača, predstavnika privrede i predavača u nastavi. Glavni cilj naše konferencije je razmena naučnih i stručnih informacija, da se prenesu iskustva i saopšte novi rezultati u razvoju i primeni metoda, modela i tehnika operacionih istraživanja na formalan i neformalan način. Konferenciju svake godine organizuje jedna od poznatih srpskih institucija, a ove godine organizatori su Matematički fakultet - Univerzitet u Beogradu i Matematički institut SANU.

 

Cilj konferencije je da inspiriše razmenu znanja između različitih naučnih disciplina opitimizacije. Ohrabruje se pisanje radova i sprovođenje istraživanja koja prevazilaze granice kako između naučnih disciplina tako i zemalja, a u cilju unapređenja međunarodne saradnje, posebno među balkanskim zemljama. Zadovoljstvo nam je da najavimo specijalnu sekciju o VNS metodi, posvećenoj 45-ogodišnjem radu profesora Nenada Mladenovića, kao i njegovom 70-om rođendanu. Posebno se obraćamo saradnicima i studentima prof. Mladenovića da svojim radovima i prisustvom doprinesu ovoj sekciji.

 

PROGRAMSKE OBLASTI (uži izbor):

 • Analiza performansi
 • Ekološki menadžment i upravljanje prirodnim resursima
 • Ekonomski modeli i ekonometrija
 • Elektronsko poslovanje
 • Finansije i bankarstvo
 • Geoinformacioni sistemi
 • Grafovi i mreže
 • Heuristike
 • Informacioni sistemi i tehnologije
 • Istraživanje i razvoj - Kombinatorna optimizacija
 • Logistika
 • Matematičko programiranje
 • Meka i bihejvioralna Operaciona istraživanja
 • Meko računarstvo
 • Menadžment
 • Nauka o podacima
 • Poslovna analitika
 • Pouzdanost i upravljanje rizikom
 • Primene OI u građevinarstvu
 • Primene OI u odbrani
 • Rudarstvo, geologija i energetika
 • Saobraćaj, transport i komunikacije
 • Simulacija i stohastički modeli - Softver za OI
 • Statistički modeli - Teorija igara
 • Upravljanje proizvodnjom i lanci snabdevanja
 • Višekriterijumska analiza i optimizacija

 

POZIV ZA PRIJAVU RADOVA

Rok za prijavu radova ili apstrakata je 31. maj 2021.

 

Informacije o prihvatanju radova ili apstrakata biće poslate do 15. juna 2021.

 

TEHNIČKI DETALJI

Prijava radova će se odvijati po istim pravilima kao i za prethodne simpozijume. Uputstva za pisanje i prijavu radova dati su na link-u. Prihvaćeni radovi biće štampani u zborniku radova koji će biti distribuiran pre početka konferencije.

Kopiraj link

Slični tekstovi

Ciklus predstavljanja fakulteta u SKC-u: Geografski fakultet, Matematički fakultet i FDU
21.02.2022.
2 min

Ciklus predstavljanja fakulteta u SKC-u: Geografski fakultet, Matematički fakultet i FDU

Predavanja
BMS Summer School 2022 “Geometry and Topology in a Discrete Setting”
03.02.2022.
1 min

BMS Summer School 2022 “Geometry and Topology in a Discrete Setting”

Predavanja
Sajam poslova i praksi „JobFair - Kreiraj svoju budućnost!” 2021
22.10.2021.
2 min

Sajam poslova i praksi „JobFair - Kreiraj svoju budućnost!” 2021

Predavanja