Projekti

Inovacijama do zvezda – pet miliona dolara podrške razvoju malih biznisa u okviru programa StarTech

02.04.2021.
4 min

U saradnji s Vladom Srbije i uz podršku  kompanije Philip Morris, NALED je danas objavio javni poziv za dodelu prvih milion dolara bespovratnih sredstava malim biznisima i svima koji žele da digitalizuju svoje poslovanje i ulažu u razvoj inovativnih proizvoda i usluga kako bi otvorili nova radna mesta i osvojili nova tržišta.  

 

Inovacijama do zvezda

Foto: Unsplash
Prvi godišnji konkurs je organizovan u okviru trogodišnjeg projekta StarTech, vrednog pet miliona dolara koji je pokrenut s ciljem unapređenja konkurentnosti domaće privrede i čitavog inovacionog ekosistema. 

- Projekat StarTech doprinosi ostvarenju ključnih prioriteta Vlade Srbije, a to su digitalizacija i ubrzani privredni razvoj zasnovan na nauci, kreativnosti i novim tehnologijama. Zajedno ćemo raditi na povezivanju fakulteta, naučno-istraživačkih centara i privrede sa ciljem razvoja inovativnih proizvoda i usluga. Aktivnosti predviđene na ovom projektu prepoznate su i uvrštene kao mere u Akcionom planu za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije za period 2021-2027. koju je pripremilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - izjavio je prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić, na konferenciji za novinare.  

Prema podacima Zavoda za statistiku, 69 odsto velikih privrednih društava u Srbiji je inovativno, dok je taj procenat kod manjih preduzeća znatno niži – svega 47%. Jedan od ključnih izazova upravo je slaba dostupnost finansiranja inovativnih projekata. 

Kroz prvi stub projekta, u naredne tri godine putem grantova biće dodeljeno više od 3,5 miliona dolara i tim sredstvima podržano oko 100 domaćih startap timova, preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća. Uz to će biti obezbeđeno i nekoliko hiljada sati ekspertske podrške. 

- Pažljivo prateći viziju Vlade Srbije u pogledu transformacije srpske ekonomije, prepoznali smo da svojim primerom možemo pružiti inspiraciju, a kroz ovakav projekat i finansijsku podršku firmama. Istovremeno, želimo da pomognemo i državi da izgradi ekosistem koji će biti privlačan za poslovanje inovativnih kompanija. Srbija u kojoj će postojati veliki broj preduzetnika, malih i srednjih firmi koje su usvojile digitalno poslovanje, fokusiraju se na inovativnost, generišu proizvode ili usluge visoke dodate vrednosti i lakše nastupaju na stranim tržištima, biće zemlja sa još jačom i otpornijom ekonomijom - istakao je  Ivan Miletić, direktor korporativnih poslova za region jugoistočne Evrope u kompaniji Philip Morris.

Drugi stub StarTech projekta biće usmeren na unapređenje regulatornog okvira za poslovanje inovativnih kompanija i promociju inovacija, najvećih inovatora i Srbije kao investicione destinacije.

- Naša zemlja je prošle godine popravila plasman na Globalnom indeksu inovacija (GII) za četiri mesta i sada je pozicionirana kao 53. među 129 zemalja. Iako se u oblasti inovacija bolje kotira u odnosu na većinu ekonomija sa sličnim BDP-om, u evropskim okvirima je među pet najslabije plasiranih. Kroz StarTech predložićemo rešenja za podsticanje digitalne ekonomije u Srbiji, kao i unapređenje pozicije naše zemlje na GII – rekao je Dušan Vasiljević, direktor odeljenja za preduzetništvo i investicije u NALED-u.

 

Propozicije konkursa

Pravo apliciranja za bespovratna sredstva u okviru StarTech programa imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća, kao i timovi fizičkih lica do pet članova. U okviru prvog poziva moći će da konkurišu za ukupno milion dolara, a visina granta zavisiće od LOT-a za koji apliciraju.

U okviru LOT-a 1 namenjenog startap timovima ili biznisima osnovanim ne pre 2019. godine, moguće je konkurisati za grantove od 15.000 do 25.000 dolara u cilju razvoja inovativne ideje (uz sufinansiranje od 10%). LOT 2 i 3 su namenjeni mikro, malim i srednjim preduzećima osnovanim pre 2019. koji mogu da konkurišu za grantove od 25.000 do 50.000 dolara (uz sufinansiranje od 20%) za projekte digitalne transformacije ili razvoja inovacija, a ukoliko uz to planiraju nova zapošljavanja i izlazak na inostrano tržište  mogu da računaju na bespovratna sredstva od 50.000 do 100.000 dolara (uz sufinansiranje od 30%).  

Rok za prijave je 4. jun, a detaljne informacije o programu, svim uslovima i neophodnoj dokumentaciji za učešće, zainteresovani aplikanti mogu da nađu na internet sajtu www.startech.org.rs, kao i putem kontakt centra na adresi info@startech.org.rs i broju 0800 000020.

 
Kopiraj link