Projekti

Konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata Vikimedije Srbije 2022.

16.07.2021.
2 min

Vikimedija Srbije raspisuje konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata u domenu obrazovanja, saradnje sa institucijama kulture i volontiranja.

Konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata Vikimedije Srbije 2022.

Konkurs traje od 8. jula do 10. avgusta 2021. i otvoren je za sve pojedince, predstavnike organizacija, institucija kulture i obrazovanja.

Oblasti kursa u okviru kojih možete konkurisati:

  • Obrazovanje - u okviru ove teme radi se na ostvarivanju saradnje sa školama i fakultetima u pogledu implementacije obrazovnih projekata Vikimedije Srbije u pomenutim institucijama.
  • Saradnja sa institucijama kulture i institucijama od javnog značaja (GLAM institucijama) - u okviru ove teme potrebno je ostvariti dvosmernu saradnju sa pomenutim institucijama. Pod tim se može podrazumevati digitalizacija i oslobađanje materijala koje institucija poseduje ili neki drugi vid saradnje.
  • Podsticanje volontiranja je tema koja je stalno aktuelna u Vikimediji Srbije imajući u vidu da je udruženje pre svega volonterske orijentacije. U okviru vaših predloga podsticanje volontiranja bi trebalo da se odnosi na volontiranje na Vikimedijinim projektima.
  • Aktiviranje Vikipedijinih sestrinskih projekata među kojima su Vikirečnik, Vikicitati, Vikizvornik, Vikiknjige i sl.
  • Povećanje raznolikosti u okviru projekata. Pod ovim se podrazumeva povećanje zastupljenosti urednica na projektima, povećavanje sadržaja o ženama i ostalim rodnim kategorijama, kao i o osetljivim grupama u društvu poput LGBT+ populacije, osoba sa poteškoćama u razvoju ili marginalizovanih grupa i nacionalnih manjina.

Predloge mogu podneti svi zainteresovani pojedinci, predstavnici udruženja i dobrovoljci čiji se ciljevi poklapaju sa ciljevima Vikimedije Srbije do 10. avgusta 2021.

Prijavni formular se preuzima ovde i popunjen šalje na kancelarija@vikimedija.org. Pre pisanja i slanja predloga projekta, potrebno je da zainteresovani pažljivo pročitaju poziv za podnošenje predloga.

Podnosioci projekata mogu da podnesu više od jednog predloga. Podržavaju se budžeti u iznosima od 100 do 3.000 evra. Prednost će imati inovativni projekti sa originalnim i svežim idejama, kao i dobro obrazloženim budžetom.

Kopiraj link