Radionice

Ciklus radionica o permakulturi

05.02.2021.
4 min

Šta planiramo?

Četiri praktične i jednu teoretsku radionicu o permakulturnom dizajnu!

 

Radionice Permakulture

Foto: Volontiraj.rs

Radionice su besplatne, a trajaće od druge polovine februara do druge polovine marta 2021. Radionice su zamišljene kao prilika za upoznavanje sa permakulturnim dizajnom putem jedne onlajn radionice o osnovama permakulture kao i praktičnih aktivnosti na urbanoj farmi u Sremskoj Kamenici. Ideja iza radionica jeste da na praktičnom primeru pokaže kako možemo kreirati sistem u kojem su harmonizovane potrebe svih jedinki.


Takve sisteme je moguće postaviti imitiranjem jednostavnih obrazaca u prirodi. Takođe, moguće ih je učiniti održivim i otpornim uz poštovanje nekih od osnovnih principa prirode – „priroda ne pravi đubre“.

 

Na radionicama ćete naučiti o permakulturnim alatima pomoću kojih složene probleme pretvaramo u lakše rešive mikro-probleme. Vrednost ovakih alata jeste u njihovoj univerzalnosti – oni se mogu primenjivati i u drugim sferama života.Takođe, imaćete priliku da učestvujete u projektovanju i izradi integrativnog sistema za proizvodnju jaja, komposta, voća i povrća u skladu sa etičkim i ekološkim principima permakulture, a prostor od 40m2 organizovati u celinu koja će ispunjavati funkcije šumskog vrta, kompostišta i ispusta za koke nosilje.

 

*Permakultura je metoda stvaranja održivih ljudskih zajednica koje oponašaju uzorke i međusobne veze kakve nalazimo u prirodi te omogućavaju bogatu prinos hrane i energije za zadovoljavanje lokalnih potreba.

 

Ko može da učestvuje?

Radionice su namenjene grupi od 8 punoletnih učesnika/ca, koji će učestvovati u celom procesu (od prve onlajn radionice do 4 praktičnih).


Prijave se vrše putem e-formulara i otvorene su do 12.02. kada će primljeni učesnici/ce biti obavešteni/e.


Prethodno znanje nije neophodno, dok su nam motivacija za učešće i buduća primena stečenih znanja (kako ćete ga koristiti nakon radionica, kako će vam pomoći da realizujete sopstvene ideje) veoma važne.

 

Zbog epidemijološke situacije, važno je da su učesnici/ce svesni o važnošti poštovanja distanciranja kao i nošenju maški tokom boravka u zatvorenom a i u otvorenom prostoru farme, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih.

 

(Okviran) plan radionica, koji je podložan promenama u skladu sa vremenskim uslovima (trudićemo se da na teren idemo kada je najtoplije!)

Napomena: radionice na terenu će trajati, okvirno, 4 sata, plus putovanja autobusom do Sremske Kamenice.

 

  • 20.02. Onlajn: međusobno upoznavanje, upoznavanje sa programom, osnove iz teorije permakulture, Needs & yields analysis, studija slučaja.
  • 27.02.Zajednički polazak autobusom iz Novog Sada do Sremske Kamenice, upoznavanje sa urbanom farmom porodice Petrović u Sremskoj Kamenici, „time and motion“ organizacija rada, pravljenje kompostne gomile, povratak u Novi Sad.3)
  • 28.02. Zajednički polazak autobusom, postavljanje ograde od paleta, nadstrešnice, povratak u Novi Sad.
  • 06.03. Zajednički polazak autobusom: Prevrtanje kompostne gomile, postavljanje sistema za sakupljanje vode sa nadstrešnice, povratak u Novi Sad.
  • 07.03. Zajednički polazak autobusom:Postavljanje žičane ograde, sadnja višegodišnjeg bilja, postavljanje zaštite oko biljaka, povratak u Novi Sad.

 

Takođe, učesnicima/cama će biti dostupan pristup on-line platformi na kojoj će tokom trajanja ciklusa radionica moći da postavljaju pitanja vezana za permakulturu, a svaki susret predstavlja i ujedno prilku za razmenu iskustava.

 

Radionice vodi Dušan Petrović, permakulturni dizajner, urbani farmer i edukator. Na porodičnom placu iznad Sremske Kamenice bavi se razvojem integrativnih sistema za proizvodnju hrane.

 

Autobuske karte, materijali (pribor za pisanje/crtanje, rukavice) kao i materijali koji će biti korišćeni za praktičan rad, osveženje obezbeđuje Volonterski centar Vojvodine zahvaljujići podršci udruženja Zajedničko – Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara.

 

Na radionice nosimo svoju flašu vode, udobnu odeću koja se može prljati, zaštitnu masku.

 

Pristup onlajn radionici je moguć, za učesnike/ce koji ne poseduju laptop, iz prostorija Volonterskog centra Vojvodine u Novom Sadu.

 

 

Kopiraj link