Radionice

Destigmatizuj lokalno 2021.

21.05.2021.
3 min

Svetski omladinski talas (SOT) je omladinsko neprofitno i nevladino udruženje osnovano 2005. godine sa idejom povezivanja mladih na lokalnom i globalnom nivou, njihovim udruživanjem i razvojem. Kroz svoje delovanje podstiče mlade da uče i razvijaju se, dele svoje znanje i iskustva, i daju doprinos zajednici.

Destigmatizuj lokalno 2021.

Svetski omladinski talas deo je SOrCE mreže (Students Organising Conferences Everywhere), koja okuplja organizatore partnerskih konferencija namenjenih mladima iz Norveške, Nemačke, Slovenije, Rumunije, Tunisa i Pakistana.

 

„Diskonekcija“

Ukoliko, u ovom trenutku, na Googlu pretražite reč –mediji- za svega 0,43 sekunde, dobićete 31.000.000 rezultata. Pitanje je- na koji način onda biramo informacije za nas? I- da li informacije biraju nas? 

U eri digitalizacije i sve većeg broja i prisutnosti različitih medija, neosporan je uticaj medija na socijalizaciju, formiranje identiteta, sistema vrednosti i pogleda na svet. Diskonekcija je dvodnevna radionica kojom ćemo se upoznati sa uticajima medija na socijalizaciju i psihološkim i sociološkim teorijama koji se bave medijskim uticajima. 

Razmenom iskustava, diskusijom i interaktivnim vežbama, učesnici će se osnažiti za drugačiji odnos prema i veću mogućnost kontrole medijskog uticaja.

 

„Detoksikacija“

Još od rođenja, kontinuirano gradimo odnose sa drugima. Kvalitet odnosa koje gradimo, neminovno utiče na bazični, najvažniji odnos - odnos sa samim sobom. Prepoznavanjem šablona toksičnih porodičnih, prijateljskih i romantičnih odnosa, osnaživaju se učesnici po pitanju osamostaljivanja pre pronalaženja partnera i osporava stigma o imperativu ostvarivanja na polju partnerskih odnosa, po cenu ličnog zadovoljstva.

Posredstvom dvodnevnog programa radionica Detoksikacija učesnici će dobiti priliku da se iz teorijske i perspektive praktične primene upoznaju sa odlikama nezdravih interpersonalnih odnosa, kao i sa načinima na koje ih je moguće prepoznati i preokrenuti ih ili iz njih izaći.

 

„Destigmatizacija”

Prema statistici, 25% svetske populacije pati od mentalnih bolesti. Ovo znači da će svaka 4. osoba na svetu u jednom trenutku bolovati od mentalnih bolesti. Ovaj podatak skreće naročitu pažnju na važnost rušenja stigme o mentalnim bolestima, relevantnom informisanju i pojačanoj empatiji svih nas. 

Dvodnevnim programom radionica Destigmatizacija, stručni moderatori, uz primenu teorijskih i praktičnih metoda osvešćivaće mlade ljude o temi mentalnih oboljenja, njihovoj važnosti i načinima pružanja pomoći. Takođe, dotaći ćemo se teme lažne, samodijagnostike putem neproverenih upitnika i podstaći krtički odnos prema dijagnostifikovanju, alternativnom lečenju i nenaučnim informacijama.

 

Zabavni događaji

Kreativni vašar pod nazivom „Kulturizuj” je kulturni događaj koji upotpunjuje drugi dan našeg projekta. Ideja je predstaviti na jednom mestu različite umetničke discipline kao i kreativne zadatke. Pružiti učesnicima priliku da vide ali i da se oprobaju u malo drugačijem umetničkom pristupu i osvestiti im da ideju i emociju prenose i umetnički mediji koji nisu tradicionalni. Takođe, deo ovog događaja će biti prodajna izložba digitalnih ilustracija mladih srpskih umetnika, od koje će novac ići u humanitarne svrhe.

Projekat želimo da zatvorimo zajedničkim krstarenjem Beogradom, stvarajući još jednu lepu uspomenu na protekla tri dana. Zajedno ćemo pričati o rezultatima i utiscima sa radionica, predstaviti ono čime su se učesnici bavili na edukativnom programu, u jednom drugačijem okruženju.

 

Kopiraj link