Radionice

Konkurs za upis polaznika na Žan Mone modul "EU politika o vodama i inovativna rešenja u upravljanju vodnim resursima"

22.12.2020.
3 min

Univerzitet u Nišu objavljuje konkurs za upis prve generacije polaznika na modul “EU politika o vodama i inovativna rešenja u upravljanju vodnim resursima” u školskoj 2020/2021. godini u okviru projekta Žan Mone kao deo ERAZMUS+ programa.

 

EU politika o vodama i inovativna rešenja u upravljanju vodnim resursima

Foto: Pixabay

Opšte odredbe

Modul se realizuje u okviru Žan Mone projekta “EU water policy and innovative solutions in water resources management - INNOWAT“ okvirnog programa ERAZMUS+ Evropske unije.

 

Univerzitet u Nišu kao nosilac projektnih aktivnosti raspisuje konkurs za 20 polaznika modula. Osnovni cilj modula INNOWAT je uvođenje nastavnih jedinica na studijama iz oblasti evropskih integracija na Univerzitetu u Nišu primenom nove metodologije u nastavi prilagođenoj potrebama studenata osnovnih i master akademskih studija tehničko-tehnološkog usmerenja, kao i mladih stručnjaka iz vodoprivrede i promovisanje istraživanja u oblasti upravljanja vodnim resursima radi razvijanja novih inovativnih i interdisciplinarnih rešenja u sektoru voda i podsticanja mladih istraživača da se uključe u istraživanje.

 

Realizacija INNOWAT modula, kroz obrazovni proces, stvoriće uslove i resurse za implementaciju održive EU politike u oblasti upravljanja vodnim resursima

Predavanja u okviru INNOWAT modula počeće 15.02.2021. godine, na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu.

 

Modul čine devet nastavnih aktivnosti godišnje (predavanja i vežbi) i trajaće 90 časova (12 nedelja). Nastava i sve ostale aktivnosti na INNOWAT modulu biće realizovane na srpskom jeziku.

 

Školska godina INNOWAT modula završava se studentskim seminarom na kome studenti izlažu svoja zapažanja do kojih su došli u radu sa svojim mentorima kroz usmenu prezentaciju svojih seminarskih radova. Konačno, u cilju završetka modula studenti polažu test na kraju svakog kursa.

 

Studenti koji uspešno realizuju sve navedene zadatke mogu da apliciraju za dobijanje Sertifikata Univerziteta u Nišu o završenom INNOWAT modulu. Sertifikati koji će se dodeljivati biće potpisani od strane Centra za doživotno učenje Univerziteta u Nišu i predstavljaće legitiman dokument koji verifikuje dodatno znanje kandidata.

 

Troškove realizacije INNOWAT modula u potpunosti pokriva Evropska unija kroz program Erazmus+ Žan Mone.

 

Uslovi upisa

Na Žan Mone modul INNOWAT “EU politika o vodama i inovativna rešenja u upravljanju vodnim resursima” mogu se upisati osobe koje su:

  • državljani Republike Srbije,
  • završile minimalno osnovne, master ili integrisane akademske studije na fakultetima u Srbiji primarno u oblasti tehničko-tehnoloških nauka, a zatim i u oblastima prirodnih, društvenih i humanističkih nauka. Sve dodatne informacije (kurikulumi predmeta, nastavno osoblje i raspored nastave) kao i odgovori na pitanja vezana za uslove upisa mogu se naći na internet sajtu Modula http://www.innowat.ni.ac.rs ili dobiti slanjem mejla na adresu innowatuni@gmail.com

 

Potrebna dokumentacija

  • Prijavni formular,
  • Fotokopija uverenja o državljanstvu,
  • Fotokopija diplome/uverenja o završenim osnovnim,master ili integrisanim akademskim studijama

 

Osobe zaintersovane za upis, dokumentaciju dostavljaju elektronskom poštom na adresu innowatuni@gmail.com.

 

Komisija sačinjena od predstavnika Univerziteta u Nišu izvršiće konačan izbor polaznika kursa na osnovu pristigle dokumentacije prema sledećim kriterijumima:

  1. Prosečna ocena tokom studiranja,
  2. Broj godina studiranja

 

Rok za podnošenje prijava je petak, 15.01.2021. godine.

 

 

Kopiraj link