Radionice

Poziv za studente prava: Obuka za praćenje suđenja za krivično delo trgovine ljudima i srodna dela u postupcima u kojima učestvuju deca

12.10.2020.
3 min

Organizacija civilnog društva ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, u saradnji sa Međunarodnim komitetom spasa (IRC) i Centrom za prava deteta (CPD) uz podršku Evropske unije kroz Program „Prava, jednakost i državljanstvo“ (REC) sprovodi dvogodišnji projekat „Prava deteta u Srbiji – Unapređenje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije“(CRIS).

 

Obuka za studente prava 

Osnovni cilj projekta je unapređenje položaja dece koja dolaze u kontakt sa zakonom, kroz sistemsko ostvarivanje prava deteta i pružanje podrške u postupcima koje sprovode nosioci javnih ovlašćenja. Tokom projekta će se raditi na uključivanju relevantnih aktera i identifikaciji ključnih oblasti za unapređivanje sistema maloletničkog pravosuđa, jačanju kapaciteta profesionalaca za pružanje podrške deci koja učestvuju u sudskim postupcima, ali i informisanju i podizanju svesti dece o njihovim pravima u kontaktu sa zakonom.

 

Jedna od aktivnosti na projektu je i obuka studenata pravnih fakulteta za praćenje suđenja za krivično delo trgovine ljudima i srodna dela u postupcima u kojima učestvuju deca, kako bi se pratio stepen ostvarenja njihovih prava u okviru tih postupaka.

 

Obuka je namenjena svršenim studentima, kao i studentima završnih godina pravnog fakulteta koji su položili krivično procesno pravo. Metodologija rada na seminarima će biti interaktivna i usmerena na praksu, a predavači i treneri su eminentni stručnjaci/kinje iz ove oblasti u Srbiji.

 

Kompletne troškove pohađanja obuke, uključujući prevoz, smeštaj i ishranu učesnika, kao i neophodne materijale, snosi organizator. Zainteresovani studenti se mogu prijaviti slanjem popunjenog Upitnika i CV-ja, na imejl adresu: astra@astra.rs .

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je sreda, 21. oktobar 2020. godine.

 

Povodom trenutne situacije izazvane pandemijom Covid-19 virusa tokom obuke će biti poštovane sve propisane mere predostrožnosti, a origanizatori će obezbediti zaštitne maske, rukavice i dezinfekciona sredstva za sve učesnike/ce, kao i odgovarajući prostor kako bi se osigurala propisana distanca. U slučaju zabrane okupljanja u zatvorenom prostoru, obuka će se održati onlajn, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

 

Datum i vreme održavanja obuke: 29. i 30. oktobar 2020. godine (prvi dan: 12.30−16.30, drugi dan: 09.30−16.30)

 

Mesto održavanje obuke biće saopšteno nakon izbora učesnika/ca.

 

Za sva dodatna pitanja, možete nas kontaktirati svakog radnog dana od 9h do 17h (kontakt osoba: Srna Ignjatović) putem broja telefona 011/785-0000 ili putem imejl adrese: astra@astra.rs

 

 

Kopiraj link