Radionice

Radionica za studente: Interkulturno komuniciranje 2021.

19.05.2021.
1 min

Pozivamo sve studente na besplatnu radionicu pod nazivom „Interkulturno komuniciranje“, predavač: prof. dr Ljiljana Manić, Visoka škola socijalnog rada, Beograd.

Radionica za studente: Interkulturno komuniciranje 2021.

Foto: Pixabay

Radionica će se održati u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra u četvrtak 20.5.2021. sa početkom u 18 časova.

Iako je komunikacija među pripadnicima različitih kultura postojala oduvek, zbog ubrzanog razvoja tehnologije, procesa globalizacije i migracija stanovništva, ljudi danas više nego u prošlosti stupaju u kontakt sa pripadnicima drugih kultura. Zato je poslednjih decenija proučavanje interkulturne komunikacije postalo veoma značajana tema. Interkulturno komuniciranje predstavlja takvu komunikaciju u kojoj su kulturne razlike dovoljno snažne da utiču i dovode do određenih promena u načinu na koji se učesnici razumeju. Ovom temom bave se naučnici (komunikolozi, sociolozi, antropolozi, psiholozi), ali i poslovni ljudi koji sarađuju sa kompanijama iz udaljenih delova sveta.

Na radionici će biti objašnjene najčešće prepreke koje otežavaju ili čak onemogućavaju komunikaciju u interkulturnim susretima, i date smernice za njihovo prevazilaženje. Posebna pažnja biće posvećena razlikama u tumačenju neverbalne komunikacije i stereotipima u vezi sa pripadnicima drugih kultura.

Kopiraj link

Slični tekstovi

Trening: Osnove istraživačkog novinarstva
02.11.2021.
2 min

Trening: Osnove istraživačkog novinarstva

Radionice
Radionice: Hrabri razgovori
21.10.2021.
2 min

Radionice: Hrabri razgovori

Radionice
Trening iz oblasti metodologije društvenih istraživanja
18.01.2021.
1 min

Trening iz oblasti metodologije društvenih istraživanja

Radionice