Radionice

Trening veština komunikacije i samopouzdanja (Asertivni trening)

23.02.2023.
4 min

Istraživanja na osnovu kojih je trening i napravljen su pokazala da asertivni pojedinci značajno brže napreduju u poslovnoj karijeri i samopouzdaniji su u ophođenju sa ljudima. Asertivno komuniciranje pomaže čoveku da bude produktivniji u zauzimanju za sebe i da razvije kvalitetne odnose s drugim ljudima. Asertivni trening je uvežbavanje veština komunikacije iz pozicije samopoštovanja i poštovanja drugih. Na njemu ljudi uče kako da se postave za sebe, kako da konstruktivno izražavaju svoje mišljenje i želje i na isti način rešavaju konflikte s drugima.

Trening veština komunikacije i samopouzdanja (Asertivni trening)

Kome je namenjen:

Trening je namenjen svima koji žele da poboljšaju svoje komunikacijske veštine kako u privatnom tako i u poslovnom okruženju. 

Trening je posebno koristan za stidljive, zatim one koji su skloni odlaganju ciljeva, koji imaju tremu prilikom javnih nastupa, za one koji žele da nauče kako da upravljaju svojim emocijama, a samim tim i svojim postupcima. On može pomoći svima koji imaju osećaj da ih drugi iskorištavaju i da se ne znaju dovoljno dobro izboriti za svoja prava.

Struktura treninga sa temama:

Trening se sastoji od 4 susreta koji traju po 4h. Akcenat je na 16h ličnog rada na sebi.

Teme:

 • učenje razlike između pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja, kako na nivou ponašanja, tako i na planu emocija i uverenja, ciljeva i motiva. Otkrivanje šta se asertivnim ponašanjem može ostvariti, a šta ne, i zablude o asertivnosti
 • asertivna prava u komunikaciji
 • model ABC, kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama
 • učenje o emocijama i razvoj emocionalne pismenosti i empatije i razumevanja za druge ljude
 • tipovi asertivnog odgovora
 • šta sve spada u manipulaciju? Tehnike izbegavanja manipulacije
 • asertivno upućivanje i prihvatanje kritike
 • šta je konflikt i kako ga konstruktivno rešiti?
 • asertivno upućivanje i prihvatanje pohvale
 • trougao pobednika i trougao gubitnika – najčešće psihološke igre u komunikaciji.

Metod rada:

Susreti su organizovani po radioničarskim principima (u grupi ima od 5 do najviše 10 polaznika).

Metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, prezentacije, međusobnu razmena iskustava i domaći zadaci. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanje veština i na iskustvenom učenju. U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika.

Šta dobijate ovim treningom:

 • razvijate samoodgovornost i povećavate samopoštovanje
 • stičete znanja i veštine neophodne za svakodnevnu komunikaciju, kako i za komunikaciju sa najbližima, sa saradnicima, nadređenima, podređenima,...
 • stičete znanja i veštine kako da se izborite za sebe i svoja prava, kako na adekvatan i socijalno prihvatljiv način da saopštite svoje želje, potrebe, emocije
 • saznajete kako konstruktivno rešiti konflikt
 • saznajete šta je sve manipulacija i kako ne biti izmanipulisan
 • saznajete kako da adekvatno uputite i primite kritike i pohvale
 • saznajete kako da upravljate sopstvenim emocijama 
 • razvijate veću osetljivost i razumevanje za druge ljude
 • redukujete anksioznost, stres na poslu, tremu pri javnim nastupima, prezentacijama, ...
 • efikasnije ostvarujete ciljeve.

Dinamika održavanja treninga, cena i prijava: 

Trening se sastoji od 4 susreta po 4h. Održava se online preko Google Meet-a, 4 subote zaredom od 10.00 do 14.00. Početak je 04.03.2023. 

Nakon završenog treninga dobijate sertifikat o 16 sati ličnog rada. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete na svih 4 susreta, dozvoljava se 1 izostanak. 

Cena treninga: 10.000 dinara. Uslovi plaćanja su navedeni u Opštim uslovima. 

Prijave su moguće putem maila: centarpromena@gmail.com.

Voditelj treninga: 

Ljiljana Bankovački, master psiholog, master menadžmenta za ljudske resurse i sertifikovani trener treninga asertivnosti, geštalt psihoterapeut, TA savetnik sa višegodišnjim iskustvom u radu kako sa grupama tako i u individualnom savetovanju. Održala je veliki broj motivacionih govora, treninga, obuka i team building-a za 
eminentne firme u Srbiji.

Kopiraj link