Takmičenja

Godišnja nagrada „Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski rad

11.06.2021.
3 min

Univerzitet u Novom Sadu objavio je javni konkurs za predlaganje kandidata za godišnju nagradu „Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka“ za 2020. godinu.

 

Godišnja nagrada

Foto: Pexels

I Osnovni podaci

Nagrada „Dr Zoran Đinđić“ za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka dodeljuje se autoru odbranjenog diplomskog rada, završnog rada na master akademskim studijama ili magistarskog rada iz oblasti filozofskih i socioloških nauka.

 

Dobitniku Nagrade dodeljuje se Diploma i Novčana nagrada.

 

II Uslovi učešća

Kandidate za Nagradu mogu da predlažu fakulteti sa univerziteta čiji su osnivači Republika Srbija ili Autonomna Pokrajina Vojvodina.

 

Pravo da konkurišu za Nagradu imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

• da su državljani Republike Srbije,

• da su odbranili diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad na univerzitetima na teritoriji Republike Srbije čiji je osnivač Republika Srbija ili Autonomna Pokrajina Vojvodina,

• da je rad odbranjen u 2020. godini,

• da je tema rada iz oblasti filozofskih i socioloških nauka.

 

Predlozi kandidata za dodelu Nagrade podnose se Odboru za dodelu Nagrade.

 

Odbor vrši izbor između kandidata i podnosi predlog sa obrazloženjem Senatu Univerziteta u Novom Sadu, koji donosi konačnu odluku i dodeljuje Nagradu dobitniku.

 

Ukoliko Odbor utvrdi da nema kandidata koji zaslužuje Nagradu, Nagrada neće biti dodeljena za tekuću godinu.

 

III Potrebna dokumentacija

Fakulteti treba da dostave sledeću dokumentaciju za predložene kandidate:

• lične i opšte podatke kandidata (kontakt adresu, telefon, e-mail),

• biografiju kandidata,

• fotokopiju važeće lične karte ili izvod iz biometrijske lične karte predloženog kandidata,

• overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, diplome ili uverenja o završenim master akademskim studijama, odnosno diplome ili uverenja o stečenom akademskom zvanju magistra nauka,

• štampani primerak odbranjenog rada,

• elektronski primerak odbranjenog rada u vidu .pdf dokumenta, na kompakt disku, uz isključivo navođenje naslova rada i literature, odnosno bez navođenja imena i prezimena autora rada, imena i prezimena mentora, naziva odseka, fakulteta i univerziteta na kojem je rad odbranjen, kao ni bilo kojih drugih ličnih podataka.

 

Fakulteti podnose prijave sa potrebnom dokumentacijom na adresu:

Univerzitet u Novom Sadu,

Dr Zorana Đinđića 1,

21000 Novi Sad

sa naznakom za Nagradu „Dr Zoran Đinđić“ za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz oblasti filozofskih i socioloških nauka.

 

Poziv za predlaganje kandidata je otvoren do 27. novembra 2020. godine.

 

Kontakt osoba: Sanja Subotić-Gantar (telefon: 021 485‐2043, e‐mail: sanja.gantar@uns.ac.rs ).

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

212 Photography Istanbul
11.06.2021.
4 min

212 Photography Istanbul

Takmičenja
Četvrti regionalni konkurs za kratku priču Biber
11.06.2021.
3 min

Četvrti regionalni konkurs za kratku priču Biber

Takmičenja
Hakaton za studentkinje: Women's Leadership Summit 2020
11.06.2021.
2 min

Hakaton za studentkinje: Women's Leadership Summit 2020

Takmičenja