Takmičenja

Konkurs za dodelu Godišnjih nagrada Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanskiˮ

26.09.2022.
2 min

Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanskiˮ raspisuje konkurs za dodelu četiri godišnje nagrade za stvaralačke rezultate u kulturi i umetnosti i unapređivanju kulturnog života, uvažavajući sve posebnosti Autonomne pokrajine Vojvodine i dodeljuje sledeće nagrade:

Konkurs za dodelu Godišnjih nagrada Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanskiˮ za 2022. godinu

Foto: Pixabay

  • Iskre kulture – dodeljuje se za savremeno stvaralaštvo mladom autoru do 35 godina

Delatnosti (kulturnog stvaralaštva)

  • književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo)
  • muzika (stvaralaštvo, inerpretacije)
  • likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosi i arhitektura
  • scensko stvaralaštvo i interpretacija (drama, opera, balet i ples)
  • kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo
  • umetnička fotografija
  • digitalno stvaralaštvo i multimedija

Medalja kulture za multikulturalnost i interkulturalnost, dodeljuje se pojedincu u oblasti očuvanja i razvijanja višejezičnosti i kulturne baštine nacionalnih zajednica koje tradicionalno žive u AP Vojvodini i doprinose međusobnom uvažavanju i upoznavanju različitih jezika, kultura u Vojvodini.

Medalja kulture za očuvanje kulturnog nasleđa, dodaljuje se za doprinos pojedincu u istraživanju, zaštiti i korišćenju duhovne i materijalne kulturne baštine u AP Vojvodini.

Medalja kulture za životno delo, tj. za ukupno stvaralaštvo/rad, dodeljuje se pojedincu za dugogodišnje kontinuirano umetničko stvaralaštvo, koje je obeležilo vreme u kom je nastajalo, predstavljajući trajno kulturno dobro AP Vojvodine.

Nagrada se sastoji od umetničkog predmeta, diplome i novčanog iznosa.

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2022. godine.

Predlagači su u obavezi da obrazložene i dokumentovane predloge za neku od pomenutih nagrada i uredno popunjen Prijavni list, dostave u tri primerka na adresu:

Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanskiˮ
Vojvode Putnika 2, 21101 Novi Sad
s naznakom: „Za Godišnje nagrade Kulturnog centra Vojvodine ̕Miloš Crnjanski̕. Navesti i za koju od pomenutih nagrade se predlaže kandidat.

Na poleđini koverte je potrebno navesti ime i prezime/naziv predlagača i adresu. Neblagovremeni predlozi biće vraćeni predlagaču/pošiljaocu.

Prijavni list za konkurs za dodelu Godišnjih nagrada Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanskiˮ za 2022. godinu možete preuzeti OVDE.

Za sve informacije možete kontaktirati Kulturni centar putem telefona 021/4754-128, 021/4754-148 i imejl adrese: produkcija@zkv.rs

Kopiraj link

Slični tekstovi

Otvorena audicija za nove članove Akademskog pozorišta
11.06.2021.
1 min

Otvorena audicija za nove članove Akademskog pozorišta

Takmičenja
Regionalno takmičenje za monodramu
11.06.2021.
2 min

Regionalno takmičenje za monodramu

Takmičenja
20. Festival Studentskog Filma
30.08.2022.
1 min

20. Festival Studentskog Filma

Takmičenja