Takmičenja

Konkurs za dodelu materijalne pomoći zadužbine Milivoja Jovanića i Luke Ćelovića

11.06.2021.
3 min

Raspisuje se Konkurs za dodelu 17 (sedamnaest) jednokratnih materijalnih pomoći u iznosu od po 50.000,00 dinara, studentima Univerziteta u Beogradu na studijskim programima iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti Univerziteta u Beogradu upisani na osnovne, master i doktorske akademske studije, koji su se u školskoj 2019/2020. godini finansirali iz budžeta Republike Srbije.

 

Konkurs za dodelu materijalne pomoćiFoto: Unsplash

Kriterijum za dobijanje materijalne pomoći je slabije materijalno stanje. Ukoliko dva ili više studenata ima istu visinu prosečnog mesečnog prihoda po članu porodice, prednost će imati student sa višom prosečnom ocenom svih položenih ispita iz prethodnih godina studija.

 

Studenti koji su u školskoj 2019/2020. godini bili korisnici drugih stipendija i materijalne pomoći, nemaju pravo na materijalnu pomoć Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića.

 

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava sa obrazloženjem kojom se potvrđuje potreba za dodelom materijalne pomoći,
  • Uverenje fakulteta o upisu školske 2019/2020 godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  • Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija, zaključno sa školskom 2019/2020,
  • Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar-jun 2020. godine i
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

 

Prijava

Rok za podnošenje prijava je od 14. septembra do 14. oktobra 2020. godine.

 

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom „Za Konkurs Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na adresu popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Izbor kandidata za dodelu materijalne pomoći vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“.

 

Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja materijalnih pomoći ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

 

Na odluku o dodeli materijalne pomoći student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

 

 

 Izvor: Univerzitet u Beogradu

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Novčana nagrada Fondacije "Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing. oecc. Nikola Dragićević" 2022
21.12.2022.
2 min

Novčana nagrada Fondacije "Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing. oecc. Nikola Dragićević" 2022

Takmičenja
Konkurs za istraživače u oblasti društvenih nauka za Back2Basics
13.07.2023.
9 min

Konkurs za istraživače u oblasti društvenih nauka za Back2Basics

Takmičenja
Konkurs za dodelu novčane nagrade Fondacije „Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing.occe Nikola Dragićević“
11.06.2021.
3 min

Konkurs za dodelu novčane nagrade Fondacije „Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing.occe Nikola Dragićević“

Takmičenja