Takmičenja

Konkurs za dodelu nagrade: Za pisanu pravnu reč

11.06.2021.
2 min

Radi podsticanja razmene mišljena i stručne diskusije među pravnicima Glasnik Advokatske komore Vojvodine. Časopis za pravnu teoriju i praksu raspisuje: Konkurs za dodelu nagrade Za pisanu pravnu reč.

Konkurs za dodelu nagrade Za pisanu pravnu reč

Foto: Pixabay

Nagrada se dodeljuje za naučni ili stručni rad objavljen u Glasniku advokatske komore Vojvodine koji je najviše doprineo dijalogu između pravne teorije i prakse.

Pravo učešća na konkursu imaju svi autori naučnih ili stručnih radova u oblasti prava čiji su radovi objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje u Glasniku Advokatske komore Vojvodine tokom 2020. godine.

Nagrada iznosi 80.000 dinara.

U izbor za nagradu ulaze radovi pristigli najkasnije do 1. 10. 2020. godine.

Odluku o pobedniku konkursa doneće uređivački odbor Glasnika Advokatske komore Vojvodine najkasnije do 31. 1. 2021. godine.

Radovi se dostavljaju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa na link-u ili na e-mail adresu: akvojvodine@gmail.com sa napomenom: Za Konkurs za dodelu nagrade Za pisanu pravnu reč.

Radovi koji se prijavljuju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa, prijavljuju se prema tehničkim uputstvima za korišćenje tog sistema koja su dostupna na veb-stranici Glasnika Advokatske komore Vojvodine www.glasnik.edu.rs

Uredništvo zadržava pravo tehničkog prilagođavanja teksta u skladu s pravilima uređivanja, lekture i korekture.

Posebni uslovi konkursa

Svi pristigli radovi podležu kategorizaciji prema pravilima časopisa.

Naučni radovi podležu dvostrukoj slepoj recenziji s dva recenzenta iz uže naučne oblasti kojoj po svom predmetu istraživanja pripada pristigli rad. Radovi koji u postupku recenzije dobiju negativnu ocenu jednog ili oba recenzenta neće se uzeti u razmatranje za dodelu nagrade.

Svi naučni radovi koji dobiju obe pozitivne recenzije i stručni radovi koji budu prihvaćeni za objavljivanje od strane uredništva biće objavljeni u Glasniku advokatske komore Vojvodine tokom 2020. i 2021. godine, pod istim uslovima pod kojima se objavljuju i svi drugi naučni i stručni radovi u časopisu.

Sve ostale uslove (tehničke uslove, jezik, pismo itd) možete pronaći u dokumentu na ovom linku.

 

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Konkurs za dodelu "Nagrade Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića"
15.11.2022.
3 min

Konkurs za dodelu "Nagrade Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića"

Takmičenja
Konkurs za istraživače u oblasti društvenih nauka za Back2Basics
13.07.2023.
9 min

Konkurs za istraživače u oblasti društvenih nauka za Back2Basics

Takmičenja
Konkurs za dodelu materijalne pomoći zadužbine Milivoja Jovanića i Luke Ćelovića
11.06.2021.
3 min

Konkurs za dodelu materijalne pomoći zadužbine Milivoja Jovanića i Luke Ćelovića

Takmičenja