Takmičenja

Konkurs za dodelu nagrade Zadužbine Đoke Vlajkovića

11.06.2021.
3 min

Raspisuje se Konkurs za dodelu nagrade Zadužbine Đoke Vlajkovića za najbolji naučni rad mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu.

 

Dodela nagrada Zadužbine Đoke Vlajkovića

Foto: Unsplash

Konkursom se iz sredstava Zadužbine Đoke Vlajkovića dodeljuje 6 (šest) nagrada u iznosu od po 150.000,00 dinara.

 

Izuzetno, u slučaju prijave većeg broja radova koji zadovoljavaju propisani kriterijum, a u skladu sa raspoloživim sredstvima, može se dodeliti veći broj nagrada.

 

Na Konkurs se mogu prijaviti kandidati zaposleni na Univerzitetu u Beogradu, starosti do 40 godina na dan 31. decembra 2020. godine.

 

Na Konkurs se može prijaviti jedan naučni rad koji prethodno nije upućivan na konkurse Zadužbine Đoke Vlajkovića.

 

Na Konkurs se može podneti naučni rad evidentiran DOI brojem izdavača sa SCI ili SSCI lista u periodu od 1. januara 2019. godine do 31.decembra 2020. godine, na kome je kandidat odgovorni autor (corresponding author) sa afilijacijom Univerziteta u Beogradu.

 

Potrebna dokumentacija:

  • Kompletno popunjena Prijava (obrazac preuzeti sa internet stranice Univerziteta u Beogradu bg.ac.rs– u delu „Stipendije i konkursi“),
  • Potvrda o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu,
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte,
  • Naučni rad koji je objavljen u časopisu izdavača sa SCI ili SSCI lista,

 

Sva mišljenja svih recenzenata tokom čitavog procesa recenzije (od prvog pregledanja do prihvatanja za objavljivanje bez ispravki).

 

Kompletna dokumentacija navedena u članu 4. Odluke, dostavlja se u elektronskoj i štampanoj formi.

 

Rok za podnošenje prijava je od 14. decembra 2020. godine do 29. januara 2021. godine.

 

​Dokumentacija u štampanoj formi podnosi se na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Konkurs za nagradu Zadužbine Đoke Vlajkovića.

 

Dokumentacija u elektronskoj formi dostavlja se kao jedan dokument u PDF formatu na adresu: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na imejl: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Na osnovu mišljenja recenzenata i kvaliteta časopisa, Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade, koju objavljuje na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.

 

Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

 

Prijava za konkurs

Konkurska dokumentacija

 

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Najveći gejming događaj - Global Game Jam
11.06.2021.
1 min

Najveći gejming događaj - Global Game Jam

Takmičenja
Nagradni konkurs za mlade: Šta je za tebe bezbednost?
21.06.2021.
2 min

Nagradni konkurs za mlade: Šta je za tebe bezbednost?

Takmičenja
New design for sustainable Enel Secondary Substation
31.05.2022.
1 min

New design for sustainable Enel Secondary Substation

Takmičenja