Takmičenja

Konkurs za nagradu "Gašo Knežević"

11.06.2021.
1 min
Konkurs za nagradu "Gašo Knežević" za najbolje urađene radove studenata osnovnih i master studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na teme iz oblasti: alternativno rešavanje trgovinskih sporova (arbitraža i medijacija).
 
Konkurs za nagradu  
Nagradni fond za 2020. godinu iznosi 300 evra u dinarskoj protivvrednosti.
 
Po pravilu se dodeljuje jedna nagrada, a izuzetno i više.
 
Konkurs je otvoren do 18.10.2020.
 
Radovi se pišu na srpskom ili engleskom jeziku, u dužini i prema tehničkim pravilima koja važe za časopis Anali Pravnog fakulteta u Beogradu.
 
Radove treba dostaviti u elektronskoj formi, u vord formatu, na elektronsku adresu lagk@ius.bg.ac.rs
 
Podaci o autoru (ime, prezime, broj indeksa i godina studija) treba da stoje u propratnom mejlu, dok sam tekst rada ne treba da sadrži bilo kakve podatke o autoru jer će posebna komisija anonimizovati radove pre nego što ih pošalje na čitanje i ocenjivanje stručnom žiriju. 
 
Eventualne dodatne informacije o konkursu mogu da se dobiju preko elektronske adrese lagk@ius.bg.ac.rs.
 
Izvor: CZRK
 
 
Kopiraj link