Takmičenja

Konkurs za nagradu za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama

11.06.2021.
3 min

Radi podsticaja naučnog stvaralaštva mladih autora u oblasti prava Glasnik Advokatske komore Vojvodine. Časopis za pravnu teoriju i praksu raspisuje: Konkurs za nagradu za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama.

 

Konkurs za nagradu za najbolji naučni rad

Foto: Pixabay

Nagrada se dodeljuje za najbolji do sada neobjavljeni originalni naučni rad koji se zasniva na naučnom istraživanju koje su kandidati obavili na doktorskim studijama.

 

Pravo učešća na konkursu imaju studenti doktorskih studija u oblasti prava kao i doktori pravnih nauka koji su titulu doktora nauka stekli nakon 1. 1. 2018. godine.

 

Pod naučnim istraživanjem podrazumeva se svako istraživanje obavljeno u statusu studenta doktorskih studija, bez obzira da li je vezano za temu disertacije i da li predstavlja formalnu obavezu na doktorskim studijama.

 

Nagrada iznosi 150.000 dinara.

 

Konkurs traje do 1. 10. 2020. godine.

 

Odluku o pobedniku konkursa doneće uređivački odbor Glasnika Advokatske komore Vojvodine najkasnije do 31. 1. 2021. godine.

 

Radovi se dostavljaju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa na link-u ili na e-mail adresu: akvojvodine@gmail.com sa napomenom: Za Konkurs za nagradu za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama.

 

Radovi koji se prijavljuju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa, prijavljuju se prema tehničkim uputstvima za korišćenje tog sistema koja su dostupna na veb-stranici Glasnika Advokatske komore Vojvodine www.glasnik.edu.rs

 

Uredništvo zadržava pravo tehničkog prilagođavanja teksta u skladu s pravilima uređivanja, lekture i korekture.

 

Posebni uslovi konkursa

Svi pristigli radovi podležu dvostrukoj slepoj recenziji s dva recenzenta iz uže naučne oblasti kojoj po svom predmetu istraživanja pripada pristigli rad.

 

Radovi koji u postupku recenziranja dobiju negativnu ocenu jednog ili oba recenzenta, neće se uzeti u razmatranje za dodelu nagrade.

 

Svi radovi koji dobiju obe pozitivne recenzije biće objavljeni u Glasniku Advokatske komore Vojvodine tokom 2020. i 2021. godine, pod istim uslovima pod kojima se objavljuju i svi drugi naučni radovi u časopisu.

 

 

Sve ostale uslove (tehničke uslove, jezik, pismo itd) možete pronaći u dokumentu na ovom linku.

 

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Nagrada "Katarina Lengold Marinković" za pisanu pravnu reč
20.07.2022.
2 min

Nagrada "Katarina Lengold Marinković" za pisanu pravnu reč

Takmičenja
Konkurs za nagradu „Milorad Botić 2021“ za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama
10.09.2021.
2 min

Konkurs za nagradu „Milorad Botić 2021“ za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama

Takmičenja
Konkurs za dodelu nagrade„Katarina Lengold Marinković 2021“ za pisanu pravnu reč
10.09.2021.
2 min

Konkurs za dodelu nagrade„Katarina Lengold Marinković 2021“ za pisanu pravnu reč

Takmičenja