Takmičenja

Konkurs za najbolju neobjavljenju knjigu za djecu "Sovica"

11.06.2021.
3 min

Javno preduzeće „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a. d. Istočno Novo Sarajevo poziva autore koji pišu i stvaraju na srpskom jeziku da uzmu učešće na Konkursu za najbolju neobjavljenu knjigu za decu „Sovica“.

 Konkurs za najbolju neobjavljenu priču

Foto: Pexels 

Književna nagrada izdavačke kuće JP „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a. d. Istočno Novo Sarajevo, pod imenom „Sovica“, obuhvata plaketu (povelju) za najbolju neobjavljenu knjigu za decu, objavljivanje dela u tiražu od 500 primeraka, autorsku naknadu od 1.000,00 KM i 20 primeraka knjige.

 

Pravo učešća na konkursu za izbor najbolje neobjavljene knjige za decu imaju svi autori koji pišu i stvaraju na srpskom jeziku i koji blagovremeno dostave svoj rukopis, pod uslovom da rukopis knjige za decu nije nikada ranije objavljen, kako na srpskom, tako ni na drugom jeziku.

 

Ukoliko je rukopis integralno ili fragmentarno objavljen u štampanoj ili elektronskoj formi, pomenuta činjenica će se smatrati razlogom za isključivanje autora i njegovog djela iz konkurencije.

 

Jedan autor može konkurisati samo sa jednim rukopisom. U slučaju nepoštovanja navedenog pravila, sva dela tog autora isključiće se iz konkurencije za nagradu „Sovica“.

 

Autor najbolje ocenjenog rukopisa, prema odluci stručnog žirija, učešćem na ovom konkursu obavezuje se da će preneti na Javno preduzeće „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a. d. Istočno Novo Sarajevo, kao izdavača, isključivo i teritorijalno neograničeno ovlašćenje na objavljivanje autorskog djela sa kojim učestvuje na konkursu, zatim pravo na umnožavanje dela štampanjem, u periodu od tri godine od izdavanja, te ovlašćenje na stavljanje u promet pomenutog dela do prodaje kompletnog tiraža definisanog ovim konkursom.

 

Autori su dužni da najkasnije do 5. 3. 2021. godine dostave odštampan rukopis knjige za decu u tri primerka (format A4, font Times New Roman, prored 1.5, numerisane stranice, uvezano), dok se autor knjige za decu koja bude nagrađena obavezuje da rukopis dostavi i u elektronskoj formi.

 

Pored tri odštampana primerka, autori su dužni u posebnoj zatvorenoj koverti dostaviti i sledeće podatke: ime i prezime, kontakt telefon i adresu, te potpisanu izjavu, kojom, pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću, izjavljuju da rukopis koji dostavljaju nije nikada ranije objavljen, kako fragmentarno, tako ni integralno.

 

Rukopise potpisane šifom slati isključivo putem pošte, na adresu JP „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a. d. Istočno Novo Sarajevo, ul. Nikole Tesle br. 58, 71123 Istočno Novo Sarajevo, sa napomenom „Za konkurs za najbolju neobjavljenu knjigu za djecu ‘Sovica’“. Rukopisi eventualno dostavljeni putem elektronske pošte ili na drugi neodgovarajući način, neće se uzeti u razmatranje i neće biti predmet konkurencije za nagradu „Sovica“.

 

Dostavljeni rukopisi neće se vraćati autorima.

 

Posljednji dan za dostavu rukopisa na napred navedeni način jeste 5. 3. 2021. godine, dok je rok za proglašenje dobitnika nagrade 10. 5. 2021. godine.

 

Detaljni uslovi za učešće na konkursu, vrsta i visina nagrade, izbor i način rada stručnog žirija, rokovi za odlučivanje o nagrađenim rukopisima, te ostala pitanja koja definišu postupak izbora najbolje neobavljene knjige za decu definisani su Pravilnikom o dodeljivanju nagrade „Sovica“, objavljenim na zvaničnoj internet prezentaciji Zavoda (www.zunsrs.com).

 

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Konkurs festivala Trgni se! Poezija!
11.06.2021.
3 min

Konkurs festivala Trgni se! Poezija!

Takmičenja
Međunarodno takmičenje mladih u pisanju eseja na temu „Šta je život“
11.06.2021.
1 min

Međunarodno takmičenje mladih u pisanju eseja na temu „Šta je život“

Takmičenja
Peti regionalni konkurs za kratku priču „Biber“
14.01.2022.
1 min

Peti regionalni konkurs za kratku priču „Biber“

Takmičenja