Takmičenja

Konkurs za novinare i studente

11.06.2021.
2 min

Konkurs je otvoren do 30. aprila 2021. godine, a pravo učešća imaju novinari novinskih agencija, dnevnih listova, nedeljnika i mesečnika, nacionalnih i lokalnih televizija, radio stanica i internet portala, upisanih u Registar medija koji vodi APR, kao i studenti svih fakulteta na teritoriji Srbije, saopštio je NALED.

 

Konkurs za novinare i studente

Foto: Unsplash

Kvalifikacija za učešće novinara su objavljena tri teksta u nacionalnom ili lokalnom mediju od po minimum 3.000 karaktera u štampanom izdanju ili na internet portalu, ili objavljena dva TV/radio priloga na nacionalnom ili lokalnom mediju dužine minimum po dva minuta tokom trajanja konkursa.

 

Kvalifikacija za učešće studenata je napisan jedan tekst i dostavljen NALED-u.

 

Učesnici konkursa u obavezi su da pripreme medijski materijal na neke od ponuđenih tema, raspoređenih u dve kategorije, prema projektima.

 

Teme se odnose na: održivo upravljanje otpadom od hrane, zbrinjavanje otpada od hrane u saradnji sa operaterom, unapređenje zakonskog okvira u oblasti upravljanja otpadom od hrane, tretiranje staklenog ambalažnog otpada u Srbiji, preduslovima za ekonomično postupanje i ponovnu upotrebu staklene ambalaže, ulozi lokalnih samouprava u unapređenju sistema reciklaže staklene ambalaže.

 

Novinari mogu da izaberu bilo koje od ponuđenih tema i ne moraju se držati striktno jednog od dva projekta.

 

 

Kopiraj link