Takmičenja

Konkurs za poetski zbornik

11.06.2021.
2 min

Onlajn poezija i Udruženje poetskih stvaralaca raspisuju Konkurs za drgui zbornik Poezije.

 

Konkurs za poetski zbornik

Foto: Pixabay

 

Pravila konkursa:

 1. Pravo učešća na ovom konkursu imaju sva lica koja pišu na srpskom i jezicima država iz bivše SFRJ (za pesme pisane na slovenačkom, makedonskom i drugim jezicima potrebno je dostaviti prevod na srpski).
 2. Pesme ne smeju biti duže od 28 stihova. Slati ih u jednom vord dokumentu, poravnanje levo, ćirilično ili latinično sa upotrebom slovnih znakova ć, č, ž, š, đ, font Times New Roman, veličina 12, prored 1,5.
 3. Dokument označiti imenom autora pesama.
 4. Pesme slati isključivo elektronskom poštom na imejl: upsglusci@gmail.com potpisano imenom autora. Slanjem pesama na ovaj imejl svaki autor pristaje na pravila ovog konkursa.
 5. Jedan pesnik biće zastupljen sa najviše 3 pesme.
 6. Kotizacija za učešće u Drugom zborniku u organizaciji gore navedenih subjekata plaća se za jednu pesmu 700 RSD za učesnike iz Srbije, 7 € za pesnike iz okruženja, za učešće sa dve pesme plaća se 1200 RSD za učesnike iz Srbije, 12 €za pesnike iz okruženja.
 7. Autor koji želi da učestvuje sa tri pesme (1500 RSD – Srbija, 15 € – okruženje, stiče pravo na objavljivanje i kratke biografije uz pesme (biografija može biti najviše do 10 rečenica sa osnovnim podacima: godina rođenja,objavljene zbirke, publikacija u časopisima, mesto stanovanja…).
 8. U dokumentu navesti kontakt imejl i adresu mesta stanovanja.
 9. Svaki autor čije pesme budu objavljene u zborniku stiče pravo na jedan besplatan primerak zbornika koji će biti dostavljen na njihovu adresu. Svaki sledeći primerak plaća se 700 RSD – Srbija, 7€ – okruženje.
 10. Konkurs je otvoren od 1. marta do 20. aprila tekuće godine kada ćemo putem društvenih mreža objaviti odabrane pesme i pesnike, a svakom pojedinačno dostaviti račun na koji mogu uplatiti potrebnu kotizaciju za štampanje zbornika.
 11. Organizatori se obavezuju da će najkasnije 60 dana po zatvaranju konkursa štampati zbornik od prispelih radova čiji su autori uplatili kotizaciju.
 12. Organizatori konkursa ne snose nikakvu odgovornost za eventualno zagubljene radove ili na bilo koji način zloupotrebljene od treće strane.

 

 

Kopiraj link