Takmičenja

Konkurs za Somborski salon 2020.

11.06.2021.
4 min

Kulturni centar “Laza Kostić” u Somboru raspisao je konkurs za izložbu “Somborski salon 2020” koja će biti održana od 11. do 28. avgusta. Na konkursu mogu da učestvuju likovni umetnici koji su rođeni ili žive i  rade na teritoriji Grada Sombora.

 

Svi učesnici konkurišu sa dva rada.

 

Izložbene kategorije

Likovni umetnici mogu konkurisati sa radovima iz svih oblasti vizuelne umetnosti

 

Dimenzije radova

  • dvodimenzionalno umetničko delo - do 200 x 200 cm
  • trodimenzionalno umetničko delo - do 150 x 150 x 150 cm

 

Rokovi

Konkurs je otvoren od 26. juna do 27. jula 2020. U tom periodu kandidati mogu da predaju radove u Galeriji Kulturnog centra “Laza Kostić” Sombor (Laze Kostića 5), gde popunjavaju prijemni formular. Prijem radova se vrši radnim danima od 9 do 12 časova.

 

Selekcija radova biće izvršena 28. i 29. jula 2020. godine.

 

Umetnici će biti obavešteni o odluci selektora koja se odnosi na uži izbog radova, 30. i 31. jula 2020. godine.

 

Svečano otvaranje izložbe je 11. 8. 2020. godine, kada će biti objavljena i odluka selektora o dobitniku nagrade Salona.

 

Odluka o dobitniku nagrade publike biće objavljena 28. avgusta na zatvaranju izložbe.

 

Tokom trajanja izložbe posetioci glasaju tako što ubacuju ceduljicu sa imenom izabranog rada i njegovog autora u kutiju koja će biti postavljena na ulazu u Veliku galeriju Kulturnog centra. Nagradu publike dobija autor čiji rad osvoji najviše glasova.

 

Objavljivanje konkursa

Organizator konkursa će uslove konkursa objaviti u “Somborskim novinama”, na sajtu Kulturnog centraFB stranici Kulurnog centra, u časopisima SEEcult i Art magazin i u elektronskim medijima, a istaći će ih i na ulazu u Galeriju Kulturnog centra.

 

Prijem radova

Pri prijemu radova umetnik popunjava formular sa podacima o autoru i  primljenom delu.

 

Radovi se predaju od 27. juna do 22. jula 2020. u Galeriji KC “Laza Kostić” od 9 do 12 časova.

 

Preuzimanje radova

Radovi koji nisu ušli u uži izbor mogu se preuzeti od 3. do 10. avgusta 2020. godine.

 

Radovi koji budu nagrađeni nagradom Salona i nagradom publike prelaze u svojinu Kulturnog centra “Laza Kostić” i ulaze u umetnički Fond Kulturnog centra.

 

Obaveze organizatora

Organizacija i publikacija izložbe: prijem i skladištenje radova, priprema procesa selektovanja, lično obaveštavanje o rezultatima konkursa, postavka i otvaranje izložbe. Publikacija obuhvata katalog i plakat, medijsku pokrivenost izložbe. Poštovanje rokova i uslova konkursa. Obezbeđivanje i realizacija nagrada.

 

Obaveze učesnika konkursa

  • poštovanje rokova i uslova konkursa
  • kvalitetno pakovanje i transport  radova
  • plaćanje troškova dostave i vraćanja radova.

 

Selektor salona

Selektor će izvršiti selekciju radova i doneti odluku o dobitniku nagrade Salona. Odluke selektrora su konačne i ne podležu žalbi.

 

Nagrade

Organizator konkursa obezbeđuje dve otkupne nagrade u novcu i to:

  1. Nagrada Salona u iznosu od 40.000,00 dinara,
  2. Nagrada publike u iznosu od 30.000,00 dinara,

uz obavezu da nagrađenim umetnicima organizuju samostalne izložbe u narednoj izlagačkoj godini - dobitniku nagrade Salona u Velikoj galeriji Kulturnog centra “Laza Kostić”, a dobitniku nagrade publike u Maloj galeriji KC “Laza Kostić”.

 

Kontakt za dodatne informacije: Galerija Kulturnog centra “Laza Kostić” Sombor, Ulica Laze Kostića 5, tel:  025/ 412 - 583, 063/ 520 – 860, e mail: galerijalk@gmail.com

 

Kopiraj link