Takmičenja

Međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rešenje vrtića i jaslica

30.11.2021.
2 min

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, raspisalo je Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje vrtića i jaslica - centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru.

Međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rešenje vrtića i jaslica

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rešenja vrtića i jaslica - centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru, na urbanističkim parcelama br. 60 i 61, na delu katastarske parcele 4670/1 KO Novi Bar, u zahvatu Izmena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Topolica-Bjeliši“.

Konkurs je međunarodni, opšti, jednostepeni i anonimni. Pravo učešća na Konkursu, pored fizičkih i pravnih lica, sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Crne Gore, imaju i lica sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji druge države.

Konkursni fond iznosi 38.000 evra, od čega Nagradni fond iznosi bruto 26.000 evra.

Konkurs je otvoren do 12. januara 2022. godine.

Svi zainteresovani učesnici mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom, zaključno sa 26. novembrom 2021. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objedinjeni i objavljeni na internet stranici Ministarstva, a najkasnije do 3. decembra 2021. godine. Svi učesnici biće obavešteni o odluci Žirija do 1. februara 2022. godine.

Svi uslovi Konkursa, rokovi, način obrade i predaje konkursnih radova definisani su Raspisom konkursa i Konkursnim zadatkom, a koji predstavljaju sastavni deo konkursne dokumentacije.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti elektronski, sa zvanične internet stranice Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Kopiraj link

Slični tekstovi

Internacionalni konkurs za arhitektonski koncept - Poljska 2021
11.06.2021.
1 min

Internacionalni konkurs za arhitektonski koncept - Poljska 2021

Takmičenja
Konkurs: Kaira Looro 2021 – Ženska kuća
11.06.2021.
1 min

Konkurs: Kaira Looro 2021 – Ženska kuća

Takmičenja
Konkurs: Mikro eko kuća 2021.
05.07.2021.
3 min

Konkurs: Mikro eko kuća 2021.

Takmičenja