Takmičenja

Nagrada grada Beograda za 2020. godinu - Despot Stefan Lazarević

11.06.2021.
8 min

Nagrada grada Beograda – despot Stefan Lazarević dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi i urbanizmu, poljoprivredi, novinarstvu, obrazovanju, sportu i zaštiti životne sredine.

 

Nagrada za uspeh

Foto: NajStudent (Adobe Stock)

 • Nagrada grada Beograda – despot Stefan Lazarević dodeljuje se i za herojsko delo, za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda i za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd.
 • Nagrada se dodeljuje pojedincu ili grupi za zajedničko delo.
 • Nagrada se može dodeliti istom licu više puta.
 • Nagradu može dobiti autor koji ima prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje godinu dana.
 • Nagrada se dodeljuje za delo koje je postalo dostupno javnosti prvi put na teritoriji grada Beograda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine (ne odnosi se na Nagradu grada Beograda – despot Stefan Lazarević za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju Beograda).

 

Pod delom koje je postalo dostupno javnosti podrazumeva se:

1. u oblasti umetnosti

 • publikovano delo književnog i prevodnog stvaralaštva;
 • izvedeno odnosno prikazano delo na pozorišnoj sceni i drugom prostoru namenjenom za izvođenje pozorišnog dela;
 • prikazano filmsko i radio-televizijsko ostvarenje u bioskopskoj dvorani ili emitovano u radio-televizijskom programu;
 • izloženo odnosno prezentovano delo u galeriji i drugom prostoru namenjenom za prezentaciju dela likovnog i primenjenog stvaralaštva, vizuelnih i proširenih medija;
 • izvedeno muzičko ili muzičko-scensko delo u koncertnoj ili pozorišnoj dvorani i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste;

 

2. u oblasti nauke

 • naučno ostvarenje odnosno rad u društvenim, humanističkim, prirodnim i tehničkim naukama koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljen u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim stručnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja;
 • pronalazak koji je u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravna zaštita pronalazaka, priznat i upisan u zakonom utvrđen registar;

 

3. u oblasti medicine

 • rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos u razvoju i unapređenju medicine;
 • izuzetno delo koje predstavlja doprinos razvoju medicine;

 

4. u oblasti arhitekture i urbanizma

 • realizovano delo iz oblasti arhitekture, urbanizma ili rekonstrukcije objekata;
 • urbanistički planovi za koncepciju i metodologiju, pod uslovom da su usvojeni i da je njihova realizacija otpočela;

 

4a. u oblasti poljoprivrede

 • ostvareni izuzetni rezultati u oblasti individualne poljoprivredne proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište;
 • inovativnost i primena savremenih poljoprivrednih rešenja i standarda u poljoprivrednoj proizvodnji;
 • ulaganje u poljoprivredno gazdinstvo i primena novih agrotehničkih mera i tehnologija;

 

5. u oblasti novinarstva

 • vrhunsko ostvarenje pojedinca u novinarstvu ili publicistici, za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija i publicističkih radova o temama od značaja za politički, kulturni, privredni i ukupni društveni život u Beogradu;
 • kreativni doprinos uređivanju rubrike, emisije i programa kojima se informišu građani Beograda;

 

6. u oblasti obrazovanja

 • izuzetno delo i rezultat vaspitno-obrazovnog ili instruktivnog rada i rezultat u organizaciji i razvoju školstva Beograda u celini ili u pojedinim njegovim oblastima;

7. u oblasti sporta

 • rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca koji su doprineli afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta (vrhunski sportisti – članovi sportskih organizacija iz Beograda odnosno samostalni profesionalni sportisti za izvanredne rezultate u određenoj grani sporta; sportski stručnjaci, stručnjaci u sportu i naučni radnici za naročito vredne doprinose unapređenju oblasti sporta; sportski radnici za doprinos organizovanju, razvoju i unapređenju oblasti sporta);

8. u oblasti zaštite životne sredine:

 • ostvarenja koja podstiču rešavanje pojedinačnih problema u oblasti očuvanja prirode i zaštite životne sredine;
 • ostvarenja koja doprinose popularizaciji, podsticanju, obrazovanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine;
 • ostvareni izuzetni rezulatati za dugogodišnji rad i trajan doprinos u očuvanju životne sredine u gradu Beogradu.

 

9. herojsko delo

 • ostvarenje pojedinca ili grupe koji su snagom svoje ličnosti, vrlinom, požrtvovanošću, nesebičnošću, dobrotom i hrabrošću, ličnom žrtvom i humanošću pomogli sugrađanima u nevolji, savladali izuzetno teške životne okolnosti, popravili njihove ili sopstvene životne prilike;

10. dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda

 • najvrednija dostignuća pojedinca ili grupe u svim oblastima znanja koji su svojim delom ili dugogodišnjim radom ostavili trajni pečat Beogradu, unapredili život u Beogradu, doprinevši daljem razvoju i promociji grada;

11. specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd

 • pojedincu ili grupi za organizovanje i realizaciju projekta – programa koji je postao događaj u gradu u prethodnoj godini.

 

U jednoj godini dodeljuje se najviše 20 nagrada.

 

Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju pravna i fizička lica.

 

Predlog se dostavlja u pisanoj formi, sa obrazloženjem i naznakom nagrade za koju se kandidat predlaže (umetnost, nauka, medicina, arhitektura i urbanizam, poljoprivreda, novinarstvo, obrazovanje, sport, zaštita životne sredine, herojsko delo, dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda, specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd).

 

Uz predlog se prilaže dokumentacija (dva primerka publikovanog dela, kataloga, kasete, CD-a, DVD-a, planovi, projekti odnosno druga odgovarajuća dokumentacija ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti; radna biografija kandidata, kritike, stručna mišljenja), koja se nakon odlučivanja o nagradi ne vraća predlagaču.

 

Predlozi za dodelu Nagrade grada Beograda – despot Stefan Lazarević dostavljaju se na pisarnicu Gradske uprave Grada Beograda, Ulica kraljice Marije broj 1, osim za oblast zaštita životne sredine, za koju se predlozi dostavljaju na pisarnicu u Ulici 27. marta 43-45, zatim za oblast umetnosti, herojsko delo, dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda, kao i specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd, za koje se predlozi dostavljaju na pisarnicu Gradske uprave Grada Beograda, Trg Nikole Pašića broj 6, sa posebnom naznakom oblasti za koju se predlozi predaju.

 

Dodatne informacije

U vezi dodele nagrada i uslovima konkursa možete dobiti pozivom na brojeve telefona:

 • umetnost, herojsko delo, dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda i specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd – Sekretarijat za kulturu, telefoni: umetnost – književnost i prevodno stvaralaštvo 4155-021; pozorišno stvaralaštvo, film i radio-televizijsko stvaralaštvo 4155-029; likovno i primenjeno stvaralaštvo, vizuelni i prošireni mediji 4155-038; muzika i muzičko-scensko stvaralaštvo 4155-039; dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda 4155-026; herojsko delo 4155-026; specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd 4155-038;
 • nauka i poljoprivreda – Sekretarijat za privredu – prirodne nauke 7157-807; društvene i humanističke nauke 7157-379; pronalazaštvo 7157-382 i poljoprivreda 7157-398;
 • medicina – Sekretarijat za zdravstvo, telefon 7157-271;
 • arhitektura i urbanizam – Sekretarijat za urbanizam, telefon 7157-203;
 • novinarstvo – Sekretarijat za informisanje, telefon 7157-362;
 • obrazovanje – Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, telefon 7157-541;
 • sport – Sekretarijat za sport i omladinu, telefon 7157-488.
 • zaštita životne sredine – Sekretarijat za zaštitu životne sredine – telefon 063/324-565.

 

Rok za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Beograda – despot Stefan Lazarević je 20. februar 2021. godine.

 

Odluku o dodeli Nagrade grada Beograda – despot Stefan Lazarević donose odgovarajuće komisije koje je imenovala Skupština Grada Beograda.

 

Pre donošenja odluke o nagradi, lista predloženih kandidata koji ispunjavaju uslove objavljuje se u dnevnim listovima najkasnije do 15. marta 2021. godine.

 

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Regionalno takmičenje za monodramu
11.06.2021.
2 min

Regionalno takmičenje za monodramu

Takmičenja
Otvorena audicija za nove članove Akademskog pozorišta
11.06.2021.
1 min

Otvorena audicija za nove članove Akademskog pozorišta

Takmičenja
Comic competition animate Europe
11.06.2021.
7 min

Comic competition animate Europe

Takmičenja