Takmičenja

„Satirične priče 3“

29.07.2021.
1 min

Izdavačka kuća „Alma“ priprema zbornik „Satirične priče 3“.

„Satirične priče 3“

Foto: Pixabay

Zbornik se sastoji iz tri dela.

U prvom delu se objavljuju satirične priče koje nisu publikovane u autorskim knjigama. Ne smeta ukoliko su već objavljene u časopisima i dnevnim listovima, štampanim ili elektronskim, na društvenim mrežama, blogovima i sl. Šalju se do tri stranice A5 formata (jednostruki prored, font 12 tačaka). Iznimno se može poslati i više od tri stranice ukoliko je jedna priča duža od tri stranice.

U drugom delu se predstavljaju objavljene knjige satiričnih priča. Šalju se do tri stranice A5 formata (iz jedne knjige). Iznimno se može poslati i više od tri stranice ukoliko je jedna priča duža od tri stranice. Potrebno je navesti osnovne podatke o knjizi (autor, naziv knjige, izdavač, grad, godina objavljivanja). Predstavićemo sve knjige, bez obzira na godinu objavljivanja.

Treći deo zbornika sadrži biografije autora. Navode se osnovni biografski i bibliografski podaci. Nazivi objavljenih knjiga se stavljaju pod navodnike, a u zagradi se navodi godina objavljivanja i grad.

Sve priče i biografiju treba poslati u jednom fajlu.

Objavljeni prilozi se ne honorišu. Autorski primerak zbornika nije predviđen.

Prilozi se šalju od do 15. avgusta 2021. godine na adresu: alma.izdavackakuca@yahoo.com.

Kopiraj link