Takmičenja

Studentski konkurs Kraljevskog instituta britanskih arhitekata: „Promišljajući gradove i naselja nakon Kovida“

25.10.2021.
3 min

RIBA objavljuje međunarodni konkurs za studente obrazovnih ustanova koje poseduju njihovu akreditaciju! Učesnici će se takmičiti sa kolegama u okviru jednog od četiri svetska regiona - američki kontinenti, Azija i Australija, Evropa, Bliski istok i Afrika.

Studentski konkurs Kraljevskog instituta britanskih arhitekata: „Promišljajući gradove i naselja nakon Kovida“

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Konkurs će se odvijati u dve faze. Prva faza vezana je za matičnu obrazovnu instituciju studenata, tokom koje su institucije koje poseduju RIBA akreditaciju pozvane da nominuju po pet najuspešnijih rešenja. Druga faza će se dešavati u RIBA sedištu u Londonu. U nedelji koja počinje sa 6. decembrom 2021. godine, evaluacioni panel sastavljen od internacionalnih eksperata će odabrati pet pobednika - po jednog za svaku regiju, kao i pobednika celog Konkursa. Svi radovi koje akreditovane obrazovne ustanove budu nominovale biće izloženi na međunarodnoj virtuelnoj izložbi u januaru 2022. godine, na čijem otvaranju će biti proglašeni i pobednici.

Opis

U periodu tokom kog se svet suočava sa izazovima pandemije, organizatori konkursa pozivaju učesnike da razmišljaju o projektantskim rešenjima građevina i gradova/naselja budućnosti. Kako projektovati građenu sredinu za budućnost?

Gradovi/naselja i građevine koji su multi-funkcionalni, rezilijentni na buduće krize (klimatske promene ili zdravstvene krize), održivi, koji pružaju kvalitet života i bolja mesta za rad i život zajednica i odgovaraju na pritiske rasta populacije i društvenih nejednakosti.

Učesnici su takođe pozvani da uzmu u obzir kako je pandemija uticala na načine na koje danas doživljavamo, promišljamo i projektujemo javne prostore?

Uputstva za predaju

Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet poziva zainteresovane studente da do 12. novembra u 12 časova predaju radove poslovnoj sekretarici Mariji Đurović u Dekanatu Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Svaka prijava treba da sadrži

  • Kraći opis projekta - dužine do 300 reči (format A4),
  • Plan ili skicu koji objašnjavaju kako građevine, infrastruktura, tehnologije, javni prostori i/ili usluge mogu uticati na načine na koje će ljudi živeti, raditi i provoditi slobodno vreme u Gradu / Naselju budućnosti. Grafičke priloge koji daju odgovor na temu dostaviti na jednom, vertikalno orijentisanom A2 plakatu.
  • Podatke o autorima na A4 formatu (imena i prezimena, godina i studijski program, fakultetska mejl adresa)

Studenti mogu aplicirati samostalno ili u okviru projektnih timova do tri člana. Format prijavljivanja je javan.

Svi prilozi - tekstualni opis i plakat moraju biti potpisani u donjem desnom uglu imenima svih članova tima (font Arial 11).

Rezultati izbora pet najboljih projekata koji će predstavljati Arhitektonski fakultet u Beogradu na međunarodnom studentskom RIBA konkursu biće objavljeni 15. novembra u 11 časova.

Izbornu komisiju ispred Arhitektonskog fakulteta u Beogradu će činiti:

  • Igor Rajković, vanredni profesor;
  • Dr Nataša Ćuković Ignjatović, vanredni profesor;
  • Dr Milica Milojević, docent;
  • Dr Pavle Stamenović, docent;
  • Dr Grozdana Šišović, docent.

Informacije na zvaničnom RIBA vebsajtu.

Kopiraj link

Slični tekstovi

Nagrada grada Beograda za 2020. godinu - Despot Stefan Lazarević
11.06.2021.
8 min

Nagrada grada Beograda za 2020. godinu - Despot Stefan Lazarević

Takmičenja
Konkurs za tipsku fruškogorsku kuću za odmor u Opštini Irig
28.09.2021.
2 min

Konkurs za tipsku fruškogorsku kuću za odmor u Opštini Irig

Takmičenja
Konkurs za idejno rešenje: Kreativno-inovativni multifunkcionalni centar „Ložionica”
17.08.2021.
2 min

Konkurs za idejno rešenje: Kreativno-inovativni multifunkcionalni centar „Ložionica”

Takmičenja