Sve ustanove>Visoke škole>

Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku

Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku

Državna Visoka škola

Lokacija

Svetog Save 6532000 Čačak

Vebsajt

www.visokaskolacacak.edu.rs

Telefon

+381(0)32/222-321, 302-782

Email

office@vstss.com

Slične ustanove

https://storage.najstudent.com/higherSchool/f303a13e16042c7ef6cc73c1ebda126dc109397f7a0c9a8b80c9b087b6562ed5.jpg
Visoka škola strukovnih studija Vazduhoplovna akademijahttps://www.vakademija.edu.rs/visoka-skola-strukovnih-studija/
undefined
Visoka tehnička škola strukovnih studijawww.vts-zr.edu.rs
undefined
Visoka tehnička škola strukovnih studijawww.vts.su.ac.rs
undefined