Obrazovanje

3 stila učenja koja možete koristiti

24.08.2021.
4 min

Sigurno ste se do sada hiljadu puta pitali kako to da neki vaš kolega ili koleginica mogu da savladaju gradivo na veoma lak način dok vi, koristeći isti taj način, ne ostvarujete značajniji uspeh. Tajna je u stilovima učenja.

Stilovi učenja predstavljaju različite pristupe onome što je ispred nas i načine upijanja tih novih znanja. Svaka osoba ima svoj dominantan stil učenja i svaki je dobar na svoj način, nijedan nije bolji od drugih. 

Stilovi učenja

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Najkraće, mogu se podeliti na vizuelni, auditivni i kinestetički stil učenja.

Vizuelni stil učenja

Ovoj grupi pripadate ako je za vas karakteristično da morate da vidite vizuelnu predstavu stvari koje učite. Usvajanje informacija mora biti propraćeno nečim vidljivim što stvara asocijacije u mozgu i omogućava vam da na lakši način nove informacije zapamtite. 

Takođe, oni koji vladaju ovim stilom učenja vole ilustracije, grafikone, crteže i prezentacije, više vole da sami čitaju nego da im neko čita (audio knjiga na primer), uočavaju detalje, imaju jak osećaj za boje i mogu biti skloni umetnosti, skloni su maštanju, organizovani su i uredni, crtaju i šaraju tokom predavanja, važno im je da imaju svoj prostor i da ih niko ne ometa dok rade i često znaju šta bi rekli ali teško pronalaze reči.

Ako ste se pronašli u opisima iznad onda bi vama sledeće stvari definitivno olakšale učenje: 

  • Zapisivanje bitnih informacija, tj. ključnih reči
  • Podvlačenje važnih delova teksta raznim bojama
  • Kada učite koristite crtanje i sopstvene grafikone za lakše pamćenje gradiva
  • Na predavanjima pažljivo posmatrajte šta profesori pokazuju i pišu pa se kasnije prisetite toga
  • Tokom ispita probajte da vizualizujete stranicu u knjizi na kojoj stoji odgovor na pitanje pred vama

Auditivni stil učenja

Kao što sam naziv govori sluh je primaran kod onih koji uče putem auditivnog stila. Takve osobe uče slušajući i pre će zapamtiti ono o čemu se priča ili diskutuje nego samu vizuelnu scenu toga. Isto tako, pored toga što vole da slušaju objašnjenja nečega, vole i sami da usmeno objašnjavaju, diskusija, rasprava i razmena ideja su kod njih visoko cenjene, dobro rade u grupi ili paru, naglas čitaju ono što žele da zapamte, i buka ih lako može prekinuti u onome što rade. 

Ko spada u ovakve osobe trebalo bi da čita naglas dok uči i/ili snimi sebe dok čita gradivo pa posle preslušava, da zamoli nekoga da ga presliša i razgovara sa nekim o novom naučenom sadržaju, da obezbedi tišinu u prostoru koji uči i da podstiče rasprave i diskusije na predavanjima.

Kinestetički stil učenja

Sasvim sigurno poznajete osobu koja je u nekoj situaciji rekla „ma nemoj mi objašnjavati već daj ti meni da ja to probam da uradim“. E upravo takve osobe su kinestetičari. Njima je za učenje potrebno da budu u pokretu i da nešto rade. 

Karakteristike ovih osoba podrazumevaju da su one često u pokretu i orijentisane na telesnu aktivnost, vole da učestvuju u novim stvarima, vole praktične radove, da izgrađuju stvari, modele, često mašu rukama dok govore i koriste mimiku, teško im je da ostanu mirni dugo vremena jer imaju potrebu za kretanjem, često budu sportski aktivni i dobro se orijentišu u prostoru. 

Ako ste kinestetičar definitivno će vam pomoći da se na primer šetate dok učite, menjate položaj sedenja ili leženja dok čitate, učestvujete u svakom praktičnom radu koji vam se ponudi, da pravite kratke pauze u radu i učenju kako bi se razgibali, i da na sve moguće kreativne načine (beleškama, crtanjem, pravljenjem modela) ponavljate gradivo.

Ipak, najverovatnije je svako od nas miks tri spomenuta modela. Ali, nadamo se da ste se našli u jednom od ovih njih više nego u druga dva (kao što se desilo i autoru teksta) i da ćete pokušati da primenite neka od zadatih rešenja kako biste ubuduće poboljšali svoja znanja i sposobnosti. 

 

Kopiraj link

Đorđe Ivanović

Ðorđe je diplomirani novinar čije interesovanje seže i u ostale društveno-humanistčke nauke. Smatra da se savršeno uklapa u sintagmu "sveznajuća neznalica" i svoju budućnost vidi u pisanju.

Slični tekstovi

10 skroz besplatnih stvari na internetu koje morate da probate
26.01.2017.
3 min

10 skroz besplatnih stvari na internetu koje morate da probate

Obrazovanje
Najteži ispit: Kako ga najlakše položiti?
29.05.2020.
7 min

Najteži ispit: Kako ga najlakše položiti?

Obrazovanje
Kako napraviti dobru PowerPoint prezentaciju
08.05.2023.
4 min

Kako napraviti dobru PowerPoint prezentaciju

Obrazovanje