Obrazovanje

MURDER sistem učenja

31.01.2013.
2 min

Ovakav sistem učenja nosi naziv prema početnim slovima reči:

 

Mood (atmosfera)
Understand (razumeti)
Recall (podsetiti se)
Digest (razložiti)
Expand (proširiti)
Review (preispitati)

 

1. Kreirajte pozitivnu atmosferu

 • Vrlo je važno da napravite pozitvnu understandatmosferu u kojoj ćete učiti. Treba da odaberete odgovarajuće vreme za učenje, pogodno okruženje kao i da budete raspoloženi.

2. Učite sa razumevanjem

 • Kada nešto ne razumete, prilikom učenja, bitno je da to označite i da se kasnje vratite na taj deo gradiva. Pokušajte da ga ponovo razjasnite, a ako vam ne uspe, potražite pomoć od nekog stručnjaka u toj oblasti ili od kolege iz škole.

3. Podsetite se pređenog gradiva

 • Nakon završetka dela gradiva, potrebno je da zastanete sa učenjem i vlastitim rečima prepričate ono što ste naučili. Ovo je odlična strategija da otkrijete gde "škripi" i da se fokusirate na te delove.

4. Razložite gradivo

 • Ako vam se čini da ima mnogo gradiva, razložite ga na više manjih celina i krenite deo po deo. Ako imate problema sa razumevanjem informacija, pored konsultacija kod profesora, može vam pomoći i čitanje druge literature ili pretraga po Internetu.

5. Proširite proces učenja

 • U petom koraku, treba da postavite sebi tri tipa pitanja koja se odnose na materijal koji učite:
  • Kad biste mogli da razgovarate sa autorom udžbenika, koja pitanja biste mu postavili, šta je to što biste mu zamerili ili šta biste kritikovali?
  • Kako biste mogli da primenite ovaj materijal na ono što vas zanima?
  • Kako biste mogli da učinite ove informacije zanimljivim i razumljivim za druge studente?

6. Preispitajte dosadašnji rad

 • Ponovite materijal koji ste učili. Podsetite se koje su vam strategije pomogle da razumete ili zapamtite informacije. Primenite te strategije u budućem učenju.

Preuzeto iz "Vodič za učenje" LINKgroup

Kopiraj link

Slični tekstovi

22 navike najboljih studenata koje bi trebalo da primenite
21.12.2015.
14 min

22 navike najboljih studenata koje bi trebalo da primenite

Obrazovanje
ITIL Foundation for IT Service Management
28.05.2009.
1 min

ITIL Foundation for IT Service Management

Obrazovanje
Kako da najbolje urediš svoj prostor za učenje
13.10.2023.
5 min

Kako da najbolje urediš svoj prostor za učenje

Obrazovanje