Obrazovanje

Nemački jezik - Zertifikat Deutsch (ZD)

23.09.2008.
1 min

B1 - opšti nivo znanja


B1 je nivo ispita nemačkog jezika koji dokazuje znanje na opštem nivou. On garantuje da ćete se snaći u raznovrsnim svakodnevnim situacijama. Takođe će vam omogućiti snalaženje u govoru prilikom posete zemljama nemačkog govornog područja u situacijama koje ne zahtevaju stručan nivo znanja.
Znanjem ovog stepena pokazaćete da znate osnovne regionalne karakteristike nemačkog jezika, koji ne podrazumeva znanje dijalekata ali omogućava prepoznavanje nemačkog koji se koristi u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj (znaćete razliku u izgovoru koji se razlikuje po regijama).
ZD sertifikat odgovara CEF (Common European Framework) B1 standardu. Da biste dostigli ovaj nivo trebalo bi odslušati između 350 i 600 sati obuke. Ovaj ispit je prihvaćen od strane nadležne Nemačke službe za useljavanje i prebivalište (BAMF) kao finalni jezički ispit koji je deo kursa integracije od 01. januara. 2005.


B2 - nadogradnja


B2 - ZD Plus, od 2001. godine služio kao dodatak ZD-B1 ispita (nadogradnja na opšti n ivo) i takođe je deo CEF standarda za B2 nivo. Ovaj nivo podrazumeva nadogradnju specifičnih ciljeva na osnovni nivo znanja nemačkog jezika. Sa ovim sertifikatom, garantuje se da osoba ima dovoljan nivo znanja za razmenu mišljenja i stavova, služeći se bogatim vokabularom i korišćenjem stručnijih termina (koji prevazilaze prosečnu upotrebu jezika).

Kopiraj link

Slični tekstovi

Šta ako sam upisao pogrešan faks?
11.05.2021.
4 min

Šta ako sam upisao pogrešan faks?

Obrazovanje
4 loše navike u učenju koje morate rešiti u 2016.
18.01.2016.
5 min

4 loše navike u učenju koje morate rešiti u 2016.

Obrazovanje
Koje navike uništavaju tvoj fokus i produktivnost
04.12.2020.
4 min

Koje navike uništavaju tvoj fokus i produktivnost

Obrazovanje