Obrazovanje

Neurolingvističko programiranje – NLP

22.12.2008.
4 min

U većini slučajeva iza uspešnih osoba stoji niz "osobina", karakteristika i načina ponašanja i delanja, koje ovim osobama daju prednost u odnosu na druge ljude. Iako je svako ličnost za sebe i svoje sposobnosti koristi na sebi specifičan način, često uspešni ljudi imaju slične karakteristke koje ih vode do uspeha. Metodologija koja je okupila ove osobine i otkrila obrasce koje ih povezuju zove se Neurolingvističko programiranje (NLP) i ona kreira "set alata" potrebnih za razvoj emocionalne inteligencije koji je primenljiv u gotovo svim oblastima života. Samo neke od tih oblasti su: prodaja, menadžment, pregovaranje, prezentacija i edukacija, HR, psihoterapija, sport, zdravstvo....

Šta je NLP?

Neuroligvističko programiranje se bavi istraživanjem ljudskog ponašanja i ima ulogu korekcije tog ponašanja kada nastanu problemi u komunikaciji. Ona podučava ljude uspehu kao konkretnoj ljudskoj osobini, od načina njenog stvaranja do praktične upotrebe i njenog usvajanja kao potpuno prirodne. NLP sadrži metode, tehnike i veštine za otkrivanje obrazaca koje koristimo kao pojedinci, da bismo ostvarili svoje ciljeve. Uspešnost ove metode ukorenjena je u tome što u životu ne dođe uvek do onoga što mi želimo da se desi, te uvek imamo motiva da rastemo i usavršavamo se.

Šta označava sam naziv NLP?

NEURO - svet doživljavamo preko čula i na taj način stvaramo sliku našeg okruženja, a percepcija je ta koja nam govori šta smo tačno videli (i slike koje su plod naše percepcije mogu biti potpuno drugačije od percepcije nekog drugog ko gleda istu sliku ili prisustvuje istoj situaciji). Reč neuro se odnosi na um i procese razmišljanja kao rezultat neuroloških procesa naših čula.

LINGVISTIČKO - sopstvenu percepciju stvari i dešavanja izražavamo preko govora, a taj govor može da bude i verbalni i neverbalni, ali i onaj deo dijaloga koji obavljamo sami sa sobom, poput razmišljanja. Kroz ovaj proces učimo o sebi i svetu oko nas time što određeno iskustvo razumemo, dajemo mu značenje i opisujemo ga govorom..

PROGRAMIRANJE - odnosi se na unutrašnje programe ili obrasce organizovanja naših delovanja (ideja, postupaka...). Koristi nam tako što nam ukazuje na sve ono što želimo da menjamo ili smatramo da možemo bolje. Iako reč programiranje zvuči grubo, ovaj proces se zaista zasniva na usvajanju drugačijih obrazaca ponašanja, pa sve do njihovog kompletnog preuzimanja kao sopstvenih obrazaca.

Principi NLP-a

  • NLP nije "izmišljanje točka" već samo buđenje kapaciteta i potencijala koje postoji u ljudima i njegovo oblikovanje.
  • Ako budemo svet posmatrali kao jedno pozitivno mesto i tako ga percipirali , postoji velika šansa da će takvi impulsi samo do nas i dopirati.
  • Ako radimo nešto i pri tome nam ne ide od ruke, očigledno treba da promenimo nešto u načinu rada. Cilj NLP-a je da uveća broj postupaka i mogućnosti izbora koje vam stoje na raspolaganju. Što je veći izbor, veće su šanse da ćete uspeti. Biti uspešan u životu znači ostvarivati rezultate koje ste sami izabrali, a umeće postavljanja ciljeva je takođe deo NLP obuke.
  • Neuspeh ne postoji, postoji samo rezultat. Ukoliko ste doživeli neuspeh, nije da ništa niste uradili, samo niste uradili ono što ste želeli ili što je trebalo da se uradi. Pomoću NLP-a možemo da stvaramo poželjne rezultate dokle god nešto zaista i preduzimamo i usmeravamo akcije u pravom smeru.

NLP obuke

slikaNLP obuke vrše samo licencirani treneri, a postoje i kursevi preko cd-ova i knjige na ovu temu. Postoji četiri nivoa NLP treninga: prvi je NLP Starter trening, gde se upoznajete sa osnovnim idejama NLP-a i praktičnim tehnikama koje možete odmah da koristite u svojoj svakodnevici. Drugi je NLP Business Practitioner koji vas osposobljava da povećate moć zapažanja, poboljšate svoj komunikaciju i da postanete znatno efikasniji, a time i uspešniji. Potom sledi NLP Master gde stvarate svoj NLP stil i osposobljavate se da NLP koriste na jednom višem psihološkom nivou.

 

Kopiraj link