Obrazovanje

Predlozi i uputstva u vezi sa izradom i izvođenjem prezentacija

19.01.2017.
3 min

Umeće prezentovanja predstavlja značajan segment već tokom obrazovanja, a naročito u mnogim kasnijim situacijama. Ovladati pomenutom veštinom značiće da se proširuje njena upotreba i nude nove, izuzetne šanse i mogućnosti. Tokom cele karijere bićete u prilici da učestvujete u nekom od vidova javnog govora, već prilikom vašeg predstavljanja za vreme poslovnog intervjua, kao i usled prezentovanja poslovnih ideja i razmišljanja koja će od vas očekivati.

 

Prezentacije

 

Iz pomenutog, sledi zaključak koji se tiče neophodnosti stalnog usavršavanja, dopunjavanja poznavanja tehnika prezentovanja, i sve to na kreativan i aktuelan način.

 

Za uspešan javni govor ključna je dobra priprema. Sa takvim postupkom poslaćete poruku da ste odgovorni, a potom i kompetentni za zadatak koji vam je poveren. Vođeni time da vaš auditorijum dobije pravu meru informacija koja im je potrebna, odnosno, koju žele da znaju i čuju od vas, potrudite se da sadržaj bude razumljiv, zanimljiv, a sve sa ciljem da prikupljeni podaci budu oblikovani u korisne i vredne informacije.

 

Pored sadržine, bitan je i kanal koji će biti odabran za prenošenje date poruke, na način koji pogodan i poželjan za sve koji vas slušaju. Na ovom mestu, snažne efekte izazivaju relevantne, originalne slike, video snimci, statistike u vidu grafikona i sl.

 

Podsetnik sa ključnim rečima koristite samo kada vam je potreban, umesto da čitate celokupan sadržaj opširnih beležaka, jer time rizikujete da vaš auditorijum prestane sa praćenjem svega onog što želite da im saopštite.

 

Pokažite i ličnu zainteresovanost za naslov koji je predmet vašeg rada. Istovremeno, potrebna je usklađenost sa datim okruženjem s obzirom da ćete se u trenutnoj poziciji naći na mestu prezentera, tj. predavača. 

 

U svemu tome, kao pitanje od posebne važnosti javlja se prava mera samopouzdanja koju je moguće izgraditi radom na sebi, praktikovanjem ove vrste nastupa i obraćanja grupi ljudi, ali i ostvarenjima koja će uslediti kao potvrda i izraz vaših mogućnosti i sposobnosti.

 

Vaš govor treba da zvuči prirodno i samouvereno, a rečima treba dati ton koji je čist i snažan. Takođe, na vama je da uočite kada je pravi momenat za pauzu tokom govora, ili stavljanje naglaska na stavke koje nose visoku važnost u vašem izlaganju. Misleći na neverbalnu komunikaciju, uvažite stanovište koje zastupa aktivan i pozitivan stav prema ovoj vrsti aktivnosti koja podrazumeva direktno obraćanje većem broju ljudi.

 

U obzir uzmite i značaj činjenice uključivanja vašeg auditorijuma, upravo kroz deo prezentacije koji se tiče postavljanja pitanja. Bitno je odgovoriti u potpunosti, sa dovoljno informacija. U slučaju da ne posedujete odgovor u datom trenutku, ukažite na to, uz uveravanje da ćete što pre istražiti i pronaći pravi odgovor.

 

S obzirom da ćete u samom početku govoriti pred vašim kolegama, studentima, taj vid podrške biće doprinos redukovanju vaše eventualne nelagodnosti. Početne poteškoće ne smeju vas, međutim, sprečiti da postanete uspešniji. Naprotiv, nastojte biti bolji kako bi svaki naredni put bio prikaz toga koliko ste u međuvremenu napredovali i razvijali se.

 

Prezentovanje, shvaćeno kao javni nastup, treba biti zrelo prihvaćeno od strane studenata, propraćeno potrebnom dinamikom rada, uz stalno istraživanje raspoloživih tehnika usavršavanja. Kroz prezentovanje težite da uživate, obezbedite fokus i sledite dalje za pomenutim modelom rada, uspostavljajući okvir za sve naredne prilike javnog govora i nastupa.

Kopiraj link