Obrazovanje

Rečnik za brucoše – 1. deo

20.10.2020.
4 min

Za svakog studenta, oktobar je mesec novih početaka. Juri se upis nove godine, izbor predmeta koji će se slušati, kupovina novih knjiga ili nalaženje polovnih, čekanje rasporeda nastave, rasporeda kolokvijuma… Za novopečene studente, odnosno brucoše, koji započinju novi nivo obrazovanja i vraćaju se učenju posle najdužeg raspusta u životu, drugačije okruženje, mnogo novih pravila, procedura, obaveza i izraza ponekad znaju da budu zastrašujući.

Rečnik za brucoše

Foto: Pixabay

Kako bismo vam olakšali snalaženje u fakultetskom svetu, donosimo vam pojašnjenja pojmova koje ćete u narednom periodu čuti sa svake strane i koje možda još uvek ne znate šta znače.

#1 Semestar

Semestar na fakultetu je ekvivalent polugodišta u osnovnoj i srednjoj školi. Postoje dva semestra, zimski i letnji, i u okviru njih održavaju se predavanja i vežbe za studente.

#2 Predavanja

Predavanja drže profesori i ona se organizuju za velike grupe ljudi. Najčešće je u pitanju teorijski deo nastave i učešće studenata je pasivno. Prisustvo na nekim predavanjima može donositi dodatne bodove, a određeni fakulteti imaju predavanja na kojima je prisustvo uslov za izlazak na ispit. U navedena dva slučaja, na predavanjima se skupljaju potpisi, što na nekim fakultetima funkcioniše tako što profesor prikuplja spiskove sa vašim potpisima, a na nekim tako što vi skupljate potpise profesora kao dokaz da ste prisustvovali predavanju.

#3 Vežbe

Vežbe su praktični deo nastave i drže ih demonstratori, saradnici i asistenti manjim grupama studenata. Predstavljaju deo nastave u kome studenti imaju priliku aktivnije da učestvuju. Neke vežbe mogu donositi dodatne bodove (bilo za prisustvo, bilo za aktivnost), ali skoro sve vežbe na svim fakultetima su izuzetno korisne i iako se ponekad ne čini tako, olakšavaju život studentima.

#4 Katedra

Katedra predstavlja podgrupu fakulteta u okviru koje je udružen određen broj predavača i koja pod svojim okriljem drži više predmeta na jednom ili više smerova.

#5 Demonstrator

Demonstrator je stariji student koji se istakao na predmetima određene katedre i kome je zbog izuzetnog znanja i veština predloženo da učestvuje u nastavi i da asistira profesoru ili da drži laboratorijske vežbe mlađim studentima.

#6 Saradnik u nastavi

Saradnik u nastavi je student koji je završio osnovne studije i koji redovno drži vežbe.

#7 Asistent

Asistent je predavač koji je na master ili doktorskim studijama. Uključen je u držanje vežbi i konsultacija, a nekada može da drži i predavanja.

#8 Docent

Docent je predavač koji je završio doktorske studije i ima iza sebe nekoliko objavljenih naučnih radova. Za isti pojam možete čuti još i izraz doktorant.

#9 Vanredni profesor

Vanredni profesor je predavač koji je ugovorom zaposlen na određeno vreme na poziciji profesora. Da bi docent postao vanredni profesor, potrebno je da objavi određen broj naučnih radova i da oni ostvare zapažene rezultate.

#10 Redovni profesor

Predavač koji je zaposlen za stalno na poziciji profesora. Da bi vanredni profesor dobio titulu redovnog profesora, potrebno je da ima objavljen određen broj naučnih radova i da oni budu primećeni na međunarodnom nivou. Jednom izabran na poziciju redovnog profesora, on tu ostaje do penzije.

#11 Brucošijada

Brucošijada je žurka koja se održava na početku oktobra i za cilj ima da okupi što više brucoša jednog fakulteta koji mogu da se upoznaju u opuštenoj atmosferi, mada se na njoj najčešće okuplja puno starijih studenata.

#12 Menza

Menza je objekat (obično u okviru doma) gde se priprema i poslužuje hrana za studente. Sa odgovarajućom studentskom karticom možete uplatiti sebi obroke u menzi po veoma povoljnim cenama i jesti kuvanu hranu svaki dan ili kada nemate vremena/uslova da istu spremate. U menzu mogu da dolaze i studenti koji žive u domu, i oni koji ne žive tu.

# 13 Dom

Dom je objekat u okviru koga žive studenti, po cenama koje su značajno niže od troškova iznajmljivanja privatnog smeštaja. Dom preko konkursa dobijaju studenti pri čemu se kod rangiranja u obzir uzima prosek i visina primanja roditelja. U domu sobe nemaju kuhinju pa se studenti koji ovde žive najčešće hrane u menzi.

Nastaviće se...

Kopiraj link

Hristina Pajić

Hristina studira informacione sisteme na Fakultetu organizacionih nauka. Radi kao freelance Wordpress developer, a u slobodno vreme fotografiše i putuje.