Obrazovanje

Rečnik za brucoše – 2. Deo

22.10.2020.
3 min

Dragi brucoši, nadamo se da proces prilagođavanja na novo okruženje i fakultetski život teče dobro i da ste već upoznali dosta kolega. Ukoliko ste naučili pojmove iz prethodnog članka na ovu temu, nastavljamo dalje.

Brucoši

Foto: NajStudent (AdobeStock)

#14 Stipendija

Stipendija za studente može biti državna ili opštinska, a dodeljuje se preko konkursa krajem godine, na osnovu uspeha iz prethodne godine, i glavni uslov za učešće je minimalan ostvaren prosek (obično 9.00 za državnu i 8.50 za opštinsku). Pored ovih stipendija, dostupne su i stipendije brojnih fondacija, kao i stipendija za posebno nadarene studente, o čemu se možete dodatno informisati na sajtu svog fakulteta.

#15 Kredit

Studentima je dostupan i studentski kredit, kod koga je procedura za prijavu slična kao za stipendiju, ali postoji uslov za minimalni prosek koji morate ostvariti u toku tekuće godine kako kredit ne biste morali da vraćate.

#16 Studentska služba

Studentska služba je deo fakulteta koji ćete posećivati svaki put kada želite da sredite neki od papira, kada vam je potrebna neka potvrda, da prijavite ispit, podnesete neku reklamaciju, molbu ili žalbu. Studentska služba ima specifično radno vreme i obično je dostupna samo 2h dnevno.

#17 Konsultacije

Konsultacije su posebni termini koje organizuju predavači i u okviru kojih se možete pojaviti u njihovom kabinetu na fakultetu. Ovom prilikom, možete dobiti pojašnjenja za sve što vam nije jasno iz gradiva, ili za neki zadatak koji ne možete sami da uradite. Konsultacije se po pravilu održavaju svake nedelje, najčešće u fiksnom terminu, i najbliži ekvivalent iz srednjoškolskog obrazovanja bio bi pojam dopunske nastave.

#18 Bolonja

Studiranje po Bolonji podrazumeva organizaciju nastave i ispita po Bolonjskoj deklaraciji iz 2003. godine. Glavna ideja je obezbeđivanje bodova studentima za prisustvo na predavanjima i vežbama, kao i organizacija kolokvijuma. Sama primena bolonjskog sistema rezultovala je smanjenjem gradiva i olakšavanjem polaganja ispita, često iz više delova.

#19 Skripta

Skripta je skup materijala koje su prikupili i sastavili stariji studenti, a koji su potrebni za polaganje nekog kolokvijuma ili ispita na fakultetu.

#20 Predispitne obaveze

Pojam predispitnih obaveza obuhvata sve aktivnosti koje donose poene studentu pre ispitnog roka. Mogu uključivati prisustvo ili aktivnost na vežbama ili predavanjima, domaće zadatke, seminarske, projekte itd.

#21 Prijava ispita

Da biste mogli da izađete na neki ispit u ispitnom roku, potrebno je da isti prijavite na e-sistemu svog fakulteta. Informišite se unapred o broju besplatnih prijava na svom fakultetu, kao i o visini nadoknade za svaku prijavu nakon besplatnih.

#22 spitni rok

Ispitni rok je period u toku akademske godine u okviru koga se održavaju ispiti, odnosno provere znanja (pismene i usmene). Na većini fakulteta postoji 6 regularnih rokova: januarski, februarski, junski, julski, septembarski i oktobarski.

#23 Indeks

Indeks je identifikacioni dokument svakog studenta i obavezno ga je nositi na svaki kolokvijum i ispit. U indeksu se upisuju ocene, seminarski i druge obaveze u toku školovanja, a studentima van fakulteta obezbeđuje brojne popuste i pogodnosti.

#24 Predrok

Predrok je “rok pre roka” odnosno termin koji katedre mogu da organizuju za polaganje ispita studentima koji ispune neki uslov (npr. imaju realizovane određene predispitne obaveze). Kako predrok nije zvanični ispitni rok, ostvarena ocena vam se upisuje u nekom od regularnih ispitnih rokova.

#25 Rok

Pojam ispitnog roka ne mora da se poklapa sa izrazom “rok”. Ako čujete nekoga da kaže da je “prošao rokove” ili da “sprema rokove”, znači da je ta osoba pronašla ispitna pitanja i zadatke koji su dolazili u nekim od prethodnih ispitnih rokova, i da ih je prešla i naučila.

Nastaviće se…

Kopiraj link

Hristina Pajić

Hristina studira informacione sisteme na Fakultetu organizacionih nauka. Radi kao freelance Wordpress developer, a u slobodno vreme fotografiše i putuje.

Slični tekstovi

Metod pomoću kojeg možeš da naučiš bilo šta za 20 sati
28.03.2017.
3 min

Metod pomoću kojeg možeš da naučiš bilo šta za 20 sati

Obrazovanje
10 važnih lekcija kojima nas uči fakultet, a koje se ne ocenjuju
03.11.2023.
9 min

10 važnih lekcija kojima nas uči fakultet, a koje se ne ocenjuju

Obrazovanje
10 načina da izbegnete prokrastinaciju
01.06.2021.
8 min

10 načina da izbegnete prokrastinaciju

Obrazovanje