Obrazovanje

Studiranje kojih fakulteta se u Srbiji najviše isplati?

08.07.2020.
6 min

Imajući u vidu da je promena profesija u Srbiji dosta retka pojava i da srpsko društvo naročito ceni kada neko pronađe “posao u struci”, odnosno, posao koji odgovara završenom fakultetu, nije teško zaključiti da je odabir fakulteta jako važan i vrlo verovatno određuje čime ćete se baviti jako dugo. Poštujući lične afinitete svakog studenta, kao i njihove želje i želje njihovih roditelja, vršićemo analizu finansijskog aspekta upisivanja fakulteta.

Studiranje

Foto: NajStudent (AdobeStock)

Kako se često govori da je obrazovanje najisplativija investicija, čak i pored investiranja u nekretnine, kupovine akcija ili bilo čega drugog, nedavno smo istražili za koliko vremena se isplati upisivanje fakulteta u Srbiji. Utvrdili smo da je u proseku upisivanje fakulteta isplativo u odnosu na rad sa srednjom školom tek nakon 15 godina od završetka srednje škole. Zato, ukoliko vam je jedan od bitnijih kriterijuma za odabir fakulteta novac, treba imati u vidu rezultate ovog istraživanja – studiranje kojih fakulteta se u Srbiji najviše isplati. Tako je moguće spomenutih 15 godina višestruko skratiti.

Da bismo ovo utvrdili, krenućemo od tabele koja prikazuje prosečnu zaradu po delatnosti i stepenu obrazovanja. Naročito nam je zanimljiv nivo 6, koji zapravo predstavlja osobe čiji je najviši stepen kvalifikacije završen fakultet.

Prosečna zarada po delatnosti

Prosečna zarada po delatnosti i stepenu obrazovanja, Republički zavod za statistiku Republike Srbije

Pogledom na tabelu, lako možemo utvrditi da su najbolje plaćene oblasti u Srbiji, sa završenim fakultetom,informisanje i komunikacije, zatim finansijske delatnosti i delatnost osiguranja i na trećem mestu je rudarstvo. Ovo se još jasnije može videti na sledećem grafiku:

Prosečna zarada

Prosečna zarada po zanimanjima sa završenim fakultetom, Republički zavod za statistiku Republike Srbije

Dobra stvar je što se, sem možda u slučaju rudarstva, u Srbiji može naći velika ponuda fakulteta koji nude programe koji će studente obučiti za obavljanje ovih delatnosti. Vreme je da vidimo koji su to fakulteti koji vas mogu pripremiti za rad u nekoj od najbolje plaćenih oblasti. Treba imati u vidu da postoje subjektivne procene u društvu vezane za kvalitet nastave na nekim fakultetima, ali je ćemo u analizu ući sa stavom da znanje koje student ponese sa fakulteta u mnogo većoj meri zavisi od njegovog rada i zalaganja, a u manjoj meri od odabranog fakulteta, imajući u vidu da je reč o akreditovanim i priznatim programima koji zadovoljavaju određene standarde.

Informisanje i komunikacije

Sektor informisanja i komunikacija, odnosno, sektor u okviru koga se obavljaju poslovi vezani za informaciono-komunikacione tehnologije obuhvata jedan od najbrže rastućih sektora u svetu, pa tako i kod nas. Znanje je moć, a do znanja se stiže kroz informacije, što ovaj sektor obezbeđuje. Ovom sektoru znatno doprinose atraktivne zarade u mnogim domaćim i stranim kompanijama gde se uvek traže kvalitetni kadrovi koji mogu da donesu nešto novo njihovom timu. Zbog velike tražnje van zemlje i mogućnosti da se u velikom broju slučajeva rad obavlja “na daljinu”, poslodavci u Srbiji su prinuđeni da se takmiče ne samo sa drugim poslodavcima u Srbiji, već i sa mnogim poslodavcima iz bogatijih zemalja. Odatle dolaze i znatne zarade koje idu rame uz rame sa zaradama IT stručnjaka u inostranstvu.

Neki od fakulteta, ali svakako ne svi, koji postoje u Srbiji i koji već godinama proizvode veliki broj kvalitetnih kadrova koji se neretko zapošljavaju i pre završetka studija su Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu na smeru za informacione sisteme i tehnologije, zatim Elektronski fakultet u Nišu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu. Računajući i privatne fakultete u ovoj oblasti, dolazimo do zaključka da se broj novih stručnjaka svake godine povećava za više hiljada. Ipak, opšte je poznata stvar da se zbog velikih mogućnosti zapošljavanja koje takođe donose i odlična primanja, broj zainteresovanih za ove fakultete povećava iz godine u godinu, pa je pravi izazov upisati se na jedan od ovih fakulteta.

Zajednička stvar za većinu ovih fakulteta je da, sa obzirom na to da pripadaju inženjerskim fakultetima, zahtevaju dobro znanje matematike i najčešće je to jedan od predmeta koji se polažu na prijemnom ispitu.

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Na odličnom drugom mestu naše liste najbolje plaćenih delatnosti sa završenim fakultetom se nalaze finansijske delatnosti i delatnost osiguranja. Ovoj oblasti pripadaju finansijske usluge koje uključuju usluge osiguranja, reosiguranja, penzijskih fondova I pomoćne delatnosti u vršenju finansijskih usluga. Tu takođe pripadaju i delatnosti holding kompanija, povereničkih fondova, investicionih fondova i drugih finansijskih entiteta. Radi boljeg razumevanja, ovoj grupi pripadaju većinom banke i osiguravajuće kuće, ali ova grupa nije ograničena samo na njih.

Da bi se neko uspešno bavio ovom delatnošću, najčešće je potrebno obrazovanje iz oblasti ekonomije, finansija i menadžmenta. Veći fakulteti  (po broju studenata) u Srbiji koji edukuju studente za rad u ovim oblastima su Ekonomski fakultet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, zatim Ekonomski fakultet u Nišu, Ekonomski fakultet u Novom Sadu i Ekonomski fakultet u Kragujevcu. Takođe, u ovoj oblasti se javlja i veliki broj privatnih fakulteta koji nudi slične studijske programe. Time dolazimo do toga da se i u ovoj oblasti svake godine pojavi nekoliko hiljada zainteresovanih kandidata koji se takmiče za mesto na nekom od fakulteta.

Prijemni ispiti ovih fakulteta su dosta raznovrsniji, studenti imaju više slobode za odabir predmeta koji žele da polažu. Od uvek zastrašujuće matematike, preko geografije, istorije, statistike, pa do opšte informisanosti, budući studenti mogu odabrati između velikog broja oblasti onaj koji im najbolje "leži".

Rudarstvo

Možda iznenađujuće, ali rudarstvo predstavlja treću najbolje plaćenu delatnost sa fakultetom u Srbiji. Podsetićemo, prosečna zarada fakultetski obrazovane osobe u Srbiji u oblasti rudarstva iznosi 94.918 dinara. Mora se priznati da ova oblast ne predstavlja jednu od najpopularnijih, ali ukoliko je cilj materijalna obezbeđenost, rudarstvo predstavlja veoma dobru varijantu. U Srbiji je u oblasti rudarstva zaposleno nešto više od 30.000 ljudi i svakako i u ovoj oblasti ima mesta za kvalitetne stručnjake sa završenim fakultetom.

U Srbiji, stručnjaci u oblasti rudarstva se školuju na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Ove godine se za polaganje prijemnog ispita na ovom fakultetu prijavilo 220 kandidata, dok je broj slobodnih mesta 315. Dakle, Rudarsko-geološki fakultet predstavlja dobru opciju ukoliko vam je visina primanja posle završenog fakulteta bitan faktor prilikom odabira. Na ovom fakultetu se prijemni ispit može polagati iz fizike, matematike ili hemije.

Kopiraj link

Miloš Živić

Miloš je dvadesetosmogodišnji konsultant sa višegodišnjim iskustvom u konsaltingu u IT industriji sa fokusom na IT u logistici, master inženjer organizacionih nauka i svakog dana sve bolji poznavalac finansija. Miloš je osnivač sajta investirajpametno.rs.

Slični tekstovi

Pustite note da deluju: Ovo je najbolja muzika za učenje
23.12.2022.
5 min

Pustite note da deluju: Ovo je najbolja muzika za učenje

Obrazovanje
Kako ti ChatGPT može pomoći tokom učenja: Drugi deo
13.04.2024.
3 min

Kako ti ChatGPT može pomoći tokom učenja: Drugi deo

Obrazovanje
Najbolje tehnike za hvatanje beleški
28.08.2023.
5 min

Najbolje tehnike za hvatanje beleški

Obrazovanje