Obrazovanje

U susret junskom ispitnom roku

12.06.2017.
3 min

Trenutno, za studente tokom meseca juna osnovni zadatak predstavlja pravovremena i kompletna priprema za nastupajući period aktivne provere znanja u vidu završnih kolokvijuma i ispita. Upravo na osnovu pomenutog, nije naodmet preispitati pojedine načine učenja, čime biste, ukoliko već niste, postali veštiji u ovoj oblasti.

 

Učenje

 

Neke od metoda, koje su zastupljene kada je u pitanju učenje i studiranje, kreću se u pravcu:

  • Uvek, za korišćenje, preporučivanih, notesa – zapisivanjem najvažnijih delova gradiva. Pri tome, olakšica se javlja u vidu vaših, vlastitih objašnjenja, rečenica koje će objediniti informacije iz prezentovanih lekcija. Konkretno, korišćenje vama svojstvene terminologije, ali sa tendencijom stručnog izražavanja, pružiće mogućnost olakšanog pamćenja  i razumevanja gradiva.
  • Ponovnog pregledanja (ponavljanja) gradiva. Usvojeno znanje neophodno je konstantno čitati, ponavljati naglas, jer samo se time postiže smisleno i uspešno učenje. Prethodno navedeno je naročito važno kada je neophodno precizno poznavati nabrajanja u okviru važnih delova lekcija.
  • Spremnosti da posegnete za korišćenjem markera, u funkciji označavanja teksta različitim bojama. Ovaj vid kreativnog rada uticaće na kvalitet učenja, brzinu prisećanja gradiva i, uz sve to, ostvarivanje viših konačnih ocena. Takođe, time će biti izražena vaša obazrivost na bitne stvari prilikom učenja.
  • Obezbeđivanja adekvatnih preduslova učenja koji se tiču ambijenta, tj. prostora za učenje, neometanog rada, bez uticaja spoljašnjih faktora itd.
  • Korigovanja navike odlaganja početka učenja. Pozitivan stav prema vašim fakultetskim obavezama izraz je vaših ambicija, ciljeva i nastojanja da ih dugoročno sledite. Kao dodatak, time ćete imati redovan uvid u svoj rad i raspored učenja.
  • Definisanja područja koja su, ili mogu biti, izvor pojedinih poteškoća i koja, samim tim, iziskuju dodatno vreme za izvesna prilagođavanja i savlađivanje.

 

Osim toga, budite inicijativni i uvedite tehnike koje se takođe mogu primeniti, a koje će doprineti vašem razumevanju, povezanosti sadržaja i, ukoliko je potrebno, bližem asociranju na suštinu materije gradiva.

 

Fokusirajte se na sve što čini vašu motivaciju većom, kako biste vaše obrazovanje posmatrali kao investiranje u sebe i u svoju budućnost. Uz već pomenute preporuke, pažnju prvenstveno usmerite na učenja i primenu stečenog znanja, a ne isključivo na visinu ocena.

 

Uz sve to, željeni ishodi će se postići tek uz dovoljan stepen radne energije i efikasnosti. A, kako bi se učenje odvijalo na stimulativan način, nastojte da deo vremena posvetite i ličnim interesovanjima, hobijima, rekreaciji i sl. Na osnovu toga, pružićete odgovarajući doprinos u smislu postizanja sveopštih, zadovoljavajućih rezultata.

 

S obzirom da se vaše obrazovanje, odnosno učenje, ovde ne završava, potrebno je imati na umu potrebu usavršavanja ključnih tehnika rada, a sve radi vaše sigurnosti u postizanje uspeha. 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Razlika između Msc (Master of Science) i MBA (Master of Business of Business Administration)
22.07.2009.
10 min

Razlika između Msc (Master of Science) i MBA (Master of Business of Business Administration)

Obrazovanje
Problemi prilagođavanja studenata i strategije prevladavanja
22.12.2015.
6 min

Problemi prilagođavanja studenata i strategije prevladavanja

Obrazovanje
Znanje kao investicija u budućnost
27.01.2009.
7 min

Znanje kao investicija u budućnost

Obrazovanje