Obrazovanje

Važnost postavljanja pitanja od strane studenata

26.05.2017.
2 min

Veština postavljanja pitanja bitan je deo učenja i studiranja, jer će se njeno praktikovanje, sasvim sigurno, odraziti na kvalitet vašeg znanja, kao i na učinke u vidu ocena.

PitanjaUlogu i značaj postavljanja pitanja moguće je primetiti i sa dugoročnog aspekta, s obzirom da je spretnost u navedenom području svojstvena i poželjna u poslovnoj praksi, kao i u profesionalnom razvoju.

 

Ova sposobnost izgradiće se vremenom vašim trudom i radom, kroz aktivno učešće u okviru predavanja i vežbi, već tokom godina studija.

 

Postavljanje jasnih i direktnih pitanja značiće pripremu za ispite i kolokvijume. Naime, biće to dokaz da ste prethodno gradivo pročitali, odnosno naučili, što je izraz vaše odgovornosti, jer ste time spremni da prisustvujete predavanjima i vežbama, i, dalje, predstojećim ispitima.

 

Prilikom postavljanja pitanja potrebno je znati da je ono što želite postići upravo razrešenje vaših nedoumica. Prednost koju tom prilikom ostvarujete jeste sposobnost da objasnite suštinu sopstvenim rečima, nakon što ispravno razumete odgovor.

 

Osim što zahteva upoznatost sa sadržajem gradiva koje se obrađuje, učestvovanje u postavljanju pitanja značajno je i u pogledu toga što doprinosi izučavanju i razumevanju materije koja sledi. Upravo tim putem, pravovremeno ćete doći do potrebnih saznanja koja će olakšati praćenje nastave i u budućem periodu.

 

Kako ne biste izostavili pitanja koja želite postaviti, ali i radi postizanja vaše organizovanosti, nejasnoće koje uočite tokom učenja - zabeležite. Na ovaj način, uspostavićete povezanost sa nastavnim planom i predviđenim gradivom, a eventualne nedoumice rešićete pre ispita.

 

Benefit postavljanja pitanja jeste i podsticaj, tj. ohrabrenje za govor pred grupom studenata, čime se primenjuje i unapređuje sposobnost vašeg javnog nastupa. Osim toga, bitno je pažljivo slušati pitanja postavljena od strane vaših kolega, studenata, odnosno odgovore na njih, te, ukoliko je primereno, uključiti se kroz navođenje vlastitih primera, ideja ili mišljenja.

 

Uz navedena uputstva i savete, postavljanje pitanja pomoći će vam u oceni vašeg postojećeg znanja i, kasnije, u interpretiranju tokom kolokvijuma i ispita. Istovremeno, do izražaja će doći vaša zainteresovanost, inicijativnost i želja za znanjem.

Kopiraj link