Saveti za traženje posla

Koja su tvoja prava i obaveze kao frilensera

24.05.2024.
7 min

Ako si frilenser, može se reći da je 2023. godina bila tvoja godina. Razlog za to je što su konačno stupili na snagu pravni propisi koji regulišu pojam i položaj frilensera, tako da se može smatrati da je zaokružena zakonska regulativa u pogledu pravnog statusa frilensera.

Koja su tvoja prava i obaveze kao frilensera

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Naime, posle dužih pregovora i rada, usvojen je konačni predlog radne grupe i stupile su na snagu izmene Zakona o porezu na dohodak građana, počev od 1. januara 2023. godine, koje su uvele frilensere u pravni sistem. Upravo te izmene ćemo pokušati da ti detaljnije predstavimo i pojasnimo sve moguće nedoumice koje se javljaju u praksi.

Ko se smatra frilenserom?

Zakonska regulativa definiše da je frilenser fizičko lice koje nije registrovano za obavljanje delatnosti, a pruža usluge i na taj način ostvaruje prihod. Dakle, ako si, na primer, registrovan kao preduzetnik, ne smatraš se frilenserom.

Razumevanje pojma frilensera za tebe je od presudnog značaja kako bi razumeo da li se na tebe odnose nova pravila oporezivanja. Da bi bio oporezovan od strane domaće poreske uprave, moraš biti poreski obveznik Republike Srbije, što obuhvata dve kategorije lica, u smislu rezidenta Srbije koji ostvaruje dohodak u zemlji i u inostranstvu, te nerezidenta Srbije, za onaj deo dohotka koji ostvaruje u Srbiji.

U praksi, frilenseri su najčešće programeri, dizajneri, predavači stranih jezika, prevodioci, međutim, frilens nije ograničen samo na onlajn poslove već može da obuhvata i one usluge koje podrazumevaju fizičko prisustvo, poput fitnes instruktora ili fotografa. Ono što je zanimljivo je da po zakonu i zanatlije, kao što su električari, vodoinstalateri ili moleri, takođe mogu biti frilenseri ako ne pružaju svoje usluge kao preduzetnici ili preko društva sa ograničenom odgovornošću.

Izbor dva modela oporezivanja

Frilenseri po zakonu spadaju u kategoriju samooporezivanja. Dakle, sada kao frilenser više nisi nevidljiv u pravnom sistemu, već imaš mogućnost da za ono što zaradiš, platiš porez u realnim okvirima i na taj način zaštitiš sebe i svoj posao u smislu poreza na dohodak, penzijskog i zdravstvenog osiguranja. Prema izmenama zakona, možeš svoje poreske obaveze prema državi plaćati kvartalno. Imaš mogućnost da svaka tri meseca izabereš jedan od dva modela obračuna poreza na prihode – prvi nosi stopu oporezivanja od 20 odsto, a drugi od 10 odsto.

Veoma je bitno da znaš da niža stopa ne znači nužno i niži namet. Sve zavisi od iznosa koji kao frilenser prihoduješ tokom tri meseca. Prvi model je povoljniji ukoliko kao frilenser imaš niže prihode po kvartalu, jer priznati (normirani) troškovi iznose 96.000 dinara. To znači da se do tog iznosa ne plaća porez, a ako je kvartalni prihod viši od tog iznosa, oporezuje se samo deo koji prelazi ovaj limit.

Drugim rečima, poreska osnovica se izračunava tako što se tvoj prihod koji si ostvario u kvartalu umanjuje za 96.000 dinara, a na ono što preostane se primenjuje poreska stopa od 20 odsto. Drugi model je povoljniji za tebe ako ostvaruješ više prihoda jer se kod ovog modela priznaju dve grupe normiranih troškova, i to fiksni iznos u visini od 57.900 dinara i procentualno određen iznos u visini od 34 odsto od ukupno ostvarenih prihoda.

Dakle, poreska osnovica se već u startu umanjuje za 57.900 dinara, dok se ostatak umanjuje za još 34 odsto ukupno ostvarenog prihoda. Ono što preostane nakon ove kalkulacije se oporezuje poreskom stopom od 10 posto.

Kako da izračunam visinu svoje obaveze?

Kako bi ti sve ovo što je navedeno u prethodnom pasusu bilo jasnije navešćemo konkretan primer obračuna poreza na dohodak građana na tvoju zaradu. Dakle, ako kao frilenser predaješ onlajn strani jezik i izabereš prvi model samooporezivanja, a u periodu od početka godine do kraja marta (prvi kvartal) ostvariš prihod od 120.000 dinara, prema ovom prvom modelu tvoj oporezivi prihod će iznositi 24.000 dinara i taj prihod će se oporezovati u visini od 20 odsto. Dakle, tvoja poreska obaveza će biti 4.800 dinara.

Vrlo je bitno napomenuti da je kao rezultat borbe tvojih kolega koji su bili predstavnici struke u okviru radne gurpe, izdejstvovano da ako ostvariš manje od iznosa priznatih troškova (96.000 dinara), nemaš obavezu plaćanja poreza. Isto tako je predviđeno kao povoljniji poreski tretman situacija da ako u drugom kvartalu (od aprila do kraja juna) ostvariš, na primer, 75.000 dinara, nećeš imati poreskih obaveza, ali si svakako dužan da prijaviš sav prihod iako u tom kvartalu nećeš imati trošak na ime poreza.

Ukoliko ti se, na primer, u odnosu na prethodni kvartal zarada poveća, možeš da izabereš drugi model oporezivanja i u tom slučaju je poreska stopa modifikovana tako da umesto standardnih 20 odsto, ona sada iznosi 10 odsto. Prema tome, ako je sada tvoja zarada daleko veća, recimo, 1.000.000 dinara, prvo ti se mora izračunati poreska osnovica tako što će ti se oduzeti 57.900 dinara od ukupnog kvartalnog  prihoda i tako dobiti iznos od 942.100 dinara, zatim umanjiti taj iznos za 34 odsto od ukupnog prihoda, tačnije za iznos od 320.314 dinara, na tako dobijeni iznos oporezivog prihoda od 621.786,00 dinara će se primeniti poreska stopa od 10 posto i na taj način se dolazi do toga da je krajnji iznos tvoje poreske obaveze u tom kvartalu 62.178,60 dinara.

Šta je sa mojim pravom na penzijsko i invalidsko osiguranje­?

Kad se izvrši obaveza plaćanja poreza na dohodak, nisi završio sa obavezama, naime posebno se mora izvršiti prijava za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali to je svakako pozitivna vest jer na taj način regulišeš svoj radni staž. Pre ovih zakonskih rešenja, pravna regulativa nije ostavljala mogućnost frilenserima da plaćaju doprinose na zaradu koju ostvare. Ono što treba da znaš je da je način obračuna vrlo sličan kao što je opisano u prethodnom pasusu, sa jedinom razlikom što kod doprinosa za penzijsko osiguranje se primenjuje stopa od 24 odsto, dok kod dopinosa na teret zdravstva ide procenat od 10,3 odsto.

Dobra vest je da, za razliku od ostalih kategorija samooporezivanja, kao frilenser u prvom modelu oporezivanja možeš da, u sklopu povoljnijeg poreskog tretmana, ne plaćaš doprinose (kao ni porez). Vrlo je bitno da znaš da što se tiče doprinosa, ukoliko si izabrao drugi model oporezivanja, u tom slučaju postoji ograničenje – predviđen je minimum osnovice za doprinose za PIO, pa ona ne može biti niža od trostrukog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa. U prevodu, kod ovog drugog modela se doprinosi za PIO i zdravstvo plaćaju čak i ako su prihodi toliko niski da se porez ne plaća. Visinu najniže mesečne osnovice doprinosa svake godine utvrđuju nadležni organi, te se i minimalna obaveza na ime doprinosa razlikuje zavisno od godine u kojoj nastaje. Ako si frilenser, pored neke druge delatnosti, u tom slučaju imaš pogodnosti na polju zdravstvenog osiguranja jer ako si zdravstveno osiguran po nekom drugom osnovu ne uplaćuješ doprinose za zdravstveno osiguranje i kao frilenser. Kada govorimo o doprinosima za slučaj nezaposlenosti, njih kao frilenser ne uplaćuješ.

Tendencije daljih zakonskih reformi za frilensere

Možemo reći da je usvojena zakonska regulative imala pozitivan odjek među tvojim kolegama. Prostora za unapređenje stvari uvek ima jer su ti još, na neki način, nedostupna prava koja se tiču naknade za slučaj nezaposlenosti, prava da se “otvori bolovanje”. Usled činjenice da si kao frilenser van radnog odnosa, na raspolaganju nemaš benefite poput: plaćenog porodiljskog odsustva, plaćenog odsustva sa rada zbog nege deteta i plaćenog bolovanja. Ipak, bitno je da znaš da nije zabranjeno da se sa nalogodavacem sporazumeš drugačije, što znači da, iako ih po pravilu nemaš, ipak se ovi benefiti mogu realizovati ukoliko se tako sporazumeš sa nalogodavcem. Ne zaboravi, na sve ovo te zakon obavezuje, u slučaju da ne platiš porez ili propustiš da podneseš poresku prijavu, predviđene su kazne koje se kreću od 5.000 do 150.000 dinara. Dakle biti “slobodnjak” više nije bauk, hrabro zakorači u polje poslova kao frilenser.

Kopiraj link

Dušan Cvrkušić

Dušan je diplomirani pravnik, prevodilac, konsultant za oblast obaveznog socijalnog osiguranja, tipičan društvenjak po interesovanju, altruista i uvek spreman za nešto novo.

Slični tekstovi

Prava i obaveze volontera
25.07.2022.
7 min

Prava i obaveze volontera

Saveti za traženje posla
Rad tokom praznika: Koja su moja prava?
09.12.2022.
9 min

Rad tokom praznika: Koja su moja prava?

Saveti za traženje posla
Sezonski posao: Koja su tvoja prava?
26.06.2023.
6 min

Sezonski posao: Koja su tvoja prava?

Saveti za traženje posla