Saveti za traženje posla

Veštine za CV: Primeri koje možete napisati u biografiji 

10.02.2023.
4 min

U svakodnevnom govoru često čujemo i upotrebljavamo reči kao što su veština i sposobnost. Međutim, vrlo često se njihova značenja mešaju ili tumače kao sinonimi. Slično je kao i sa: efikasno i efektivno ili pravac i smer. Dakle, kako bismo dalje zakoračili u temu, potrebno je da dobro razumemo razliku između ova dva pojma.

Veštine za CV: Primeri koje možete napisati u biografiji 

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Ključna razlika između ova dva pojma jeste u tome što su veštine naučene, one se razvijaju tokom života, radnog iskustva i obrazovanja, dok se sposobnosti stiču rođenjem i predstavljaju predispoziciju pojedinca da uspešno obavlja aktivnosti.

Sada kada smo utvrdili razlike, možemo se fokusirati na veštine koje je preporučljivo istaći u radnoj biografiji.

Iako je činjenica da postoje veštine koje su opšteprihvaćene, odnosno, dobro se uklapaju u svaki CV, ipak bi bilo poželjno da svoj trenutni CV prilagodite potrebama pozicije za koju aplicirate tako što ćete u prvi plan staviti osobine koje prepoznajete kao ključne. Na taj način ste postigli dve stvari - poslodavac prepoznaje da razumete šta su očekivanja date pozicije i povećavate šanse da procesom skrininga vaša biografija pre „zapadne za oko”. Takođe, potrudite se da pre nego što neku od ovih ili bilo koju drugu veštinu unesete u vaš CV, dobro razmislite da li vas baš ona najbolje opisuje, da li je navodite zato što je posedujete ili zato što ste je videli u dosta primera i smatrate da je poželjno da tu stoji, jer na kraju krajeva, tražite posao za sebe i kao što poslodavac želi najbolji izbor za sebe, to isto i vi sebi želite.

U nastavku vam navodim neke od poželjnih primera veština koje vam mogu poslužiti kao model za vaš CV:

1. Veštine usmene i pisane komunikacije

Ukoliko posedujete ove veštine, vi direktno, jasno i pravovremeno komunicirate neophodne informacije, držite sve potrebne strane obaveštenim i ljudi se pored vas osećaju kao im ništa bitno ne može promaći i da ne može doći do nekog pogrešnog tumačenja onoga što im prenosite.

2. Organizacijske veštine

Ukoliko imate ove veštine, vi ste u mogućnosti da uklopite veliki broj kalendara tako da termin svima odgovara; da pravovremeno sve zakažete, obavestite, ne propuštate ništa i deluje kao da uvek sve i sa lakoćom stižete.

3. Veštine upravljanja timovima

Ova veština već jako dobro samu sebe opisuje, a odnosi se na to da imate znanja i iskustva upravljanja grupom ljudi - delegiranje, uspostavljanje odnosa poštovanja i integriteta, domenske veštine i znanja, efikasna komunikacija i drugo.

4. Veštine prezentovanja

Ova veština znači da se dobro osećate dok stojite ispred grupe ljudi, volite da učestvujete u diskusijama, držite pažnju svojom dinamikom u glasu i poentama koje pravite i umete da „oživite” brojke i dijagrame.

5. Tvrde veštine

Ova kategorija može biti veoma raznovrsna, pa stoga zavisi od, pre svega, vaših domenskih znanja koje ste sticali kroz formalno ili neformalno obrazovanje, kao što su recimo:

  • UX/UI dizajn
  • Tečna pisana i verbalna upotreba španskog jezika
  • Poznavanje React programskog jezika
  • Copywriting

Dakle, za sastavljanje dobrog CV-ja pre svega potrebno je da dobro razumemo i analiziramo sami sebe, zatim svoje potrebe i potom da u poziciji za koju apliciramo mapiramo sve povezane tačke i što preciznije ih navedemo u odgovarajućoj formi sposobnosti i veština.

Kopiraj link

Ivana Stanić

Ivana je master studentkinja informacionih sistema i tehnologija na FON-u. Voli kvalitetne ljude, život i filmove. Rečenica koju voli da citira: "Ne ograničavaj svoje izazove, izazovi svoje granice."