Saveti za traženje posla

Sezonski posao: Koja su tvoja prava?

26.06.2023.
6 min

Kada se pomene pojam sezonskih poslova, to može kod tebe kao mladog čoveka koji traži posao, studenta ili srednjoškolca koji želi da se radno angažuje tokom leta,  izazvati osećaj nesigurnosti u pogledu ostvarivanja svog prava na adekvatan način. Iz razgovora sa tvojim vršnjacima, koji su u ranijim periodima bili angažovani na sezonskim poslovima preko studentskih zadruga, možda si mogao da čuješ i negativna iskustva na tom polju. Česti su bili slučajevi samovolje kod lica koja su nudila ovu vrstu poslova u oblasti poljoprivrede, ugostiteljstva i raznih uslužnih delatnosti u pogledu isplate honorara - kratko rečeno mladi su bili pravno „nevidljivi“ i samim tim su tvoja prava na ovim poslovima bila ugrožena.

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Sada za tebe imamo veoma lepe vesti. Naime, od 2018. godine je pravna regulativa konačno obuhvatila i regulisala sezonske poslove i lica angažovana na istim na način da ti kao mlad čovek na početku karijere možeš da ostvariš širok opseg svojih prava. Usvojen je Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima.

Sezonci su često radili na „crno“

Dakle, pre usvajanja ovog Zakona „sezonci“ - a među njima i tvoji vršnjaci - često nisu ostvarivali radni staž, niti su se vodili na bilo kakvoj evidenciji, niti imali zdravstveno osiguranje, prostije rečeno, radili su na „crno“. Donošenje ovog zakona je bio najvažniji korak u borbi protiv sive ekonomije jer se od početka primene zakona beleži tendencija rasta prijavljenih broja radnika angažovanim na sezonskim poslovima. Dakle, u 2019. godini je bilo registrovano 26.670 sezonaca, naredne 2020. godine ukupno 31.394 radnika, dok je u 2021. godini evidentirano 33.027 sezonaca. Najzastupljenija starosna dob radnika je od 18 godina do 30 godina i od 40 godina do 60 godina, navodi Naled.

Sada ćeš moći da budeš zdravstveno osiguran za određene slučajeve, da se tvoje ime i dalje vodi na evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje (što je veoma bitna činjenica kada završiš školovanje i odlučiš se na stručnu praksu kod nekog poslodavca) i kao ne manje bitno, za svoju zaradu ćeš imati srazmerno plaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, što ti sada kao mladom čoveku deluje vrlo daleko, ali prostije rečeno ići će ti staž za penziju. U narednom delu teksta ćemo ti detaljno opisati koja su tvoja prava ako radiš sezonske poslove.

Koja prava garantuju zakoni sezoncima?

Usvajanjem navedenog Zakona je data mogućnost pojednostavljenog načina radnog angažovanja lica i plaćanja poreza i doprinosa za rad na sezonskim poslovima. Više ne moraš da strahuješ da li će ti se platiti za ono što si radio, jer se ovim zakonom pre svega garantuje isplata naknade za rad tokom angažovanja na sezonskim poslovima. Zdravstveno ćeš biti osiguran za slučaj povrede na radu u skladu sa članom 10. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određeni delatnostima, što ti daje dodatnu sigurnost da doneseš odluku za ovaj vid radnog angažovanja, jer ovaj vid zdravstvene zaštite za tebe je veoma bitan i uliva sigurnost. Zakonskom regulativom ti je pružena mogućnost da budeš na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i da istovremeno budeš „sezonac“. To je jako bitno jer, na primer, ukoliko si završio fakultet i prijavio si se na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem teksu: NSZ) i dok aktivno tražiš zaposlenje, a želiš da svoj budžet dopuniš kroz rad na sezonskim poslovima, imaćeš jednu veliku prednost.

Naime, imaćeš mogućnost da se sve vreme vodiš na evidenciji NZS i dok radiš sezonske poslove, što je veoma bitno u slučajevima stručne prakse, jer ako si završio fakultet i poslodavac želi da te angažuje kroz stručnu praksu (nakon koje obično dolazi do zasnivanja i redovnog radnog odnosa) jedan od uslova za stručnu praksu koji zahtevaju poslodavci zbog dobijanja subvencija od države je da si na evidenciji NSZ najmanje 6 meseci. Dakle, dok tražiš posao taj rok na evidenciji NSZ može da nesmetano teče, a ti imaš mogućnost da zaradiš za sebe, a ne da tražiš od roditelja.

Šta ako si maloletan, a želiš da radiš sezonski posao?

Ukoliko si srednjoškolac, ali mlađi od 18 godina, a želiš da radiš tokom leta, ne očajavaj, postoji pravna regulativa i za tebe. Možeš da radiš sezonske poslove ako si zdravstveno sposoban i ako imaš saglasnost roditelja. U skladu sa pojmom sezonskog posla, to nije posao na kojem si angažovan sve vreme, zakon je predvideo da kao pojedinac možeš da budeš radno angažovan najviše 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

Imaćeš još jednu prednost koja tebi možda deluje kao daleka budućnost, ali na svaki iznos naknade za tvoj rad tokom sezonskih poslova će biti plaćen doprinos Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, tačnije srazmerno uplaćenim doprinosima će ti ići i radni staž potreban za penziju. Poslodavac je dužan da na tvoju naknadu zarade obračuna porez na dohodak građana u visini od 20% i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i to 26% za penzijsko i invalidsko osiguranje i 2% za zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti.

Osnovni koraci koje treba da pređeš

Nismo odgovorili na jedno bitno pitanje, a to je kako će izgledati tvoj prvi korak ukoliko se odlučiš na rad kroz sezonske poslove. Prvo moraš da nađeš poslodavca koji je voljan da te radno angažuje, zatim sa njim „sklapaš“ usmeni dogovor oko bitnih stavki koje se odnose na tvoj rad u skladu sa čl. 5. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određeni delatnostima. Imaćeš neku vrstu potvrde o radnom angažovanju koja će predstavljati neformalni ugovor između tebe i poslodavca. Poslodavac je dužan da ti izda tu potvrdu i da te prijavi preko portala Poreske uprave. Svaku vrstu provere, da li je tvoje radno angažovanje u skladu sa zakonom možeš da proveriš u evidenciji nadležne filijale Fonda PIO, gde na osnovu tvoje lične karte možeš da zatražiš listing tvojih prijava, koje su ujedno i dokaz da te je poslodavac prijavio na obavezno socijalno osiguranje u skladu sa postojećim pozitivno-pravnim normama.

Moramo da naglasimo da je, uprkos pojedinim nedostacima u trenutnoj zakonskoj regulativi, ostvaren veliki napredak na zakonskom regulisanju angažovanja mladog naraštaja na sezonskim poslovima i na taj način je zakonski ispraćena tendencija rasta broja mladih koji rade sezonske poslove, a ujedno je i tvoja odluka olakšana da se radno angažuješ i dopuniš svoj kućni budžet. Nadamo se da smo ti pomogli da posredstvom naših smernica doneseš odluku da, na primer, budeš radno angažovan tokom predstojećeg leta putem sezonskih poslova i na taj način odeš na more ili zaradiš džeparac.

Kopiraj link

Dušan Cvrkušić

Dušan je diplomirani pravnik, prevodilac, konsultant za oblast obaveznog socijalnog osiguranja, tipičan društvenjak po interesovanju, altruista i uvek spreman za nešto novo.

Slični tekstovi

Šta je ugovor o radu i koja su tvoja prava?
03.02.2023.
10 min

Šta je ugovor o radu i koja su tvoja prava?

Saveti za traženje posla
Rad tokom praznika: Koja su moja prava?
09.12.2022.
9 min

Rad tokom praznika: Koja su moja prava?

Saveti za traženje posla
Kako možete zaraditi ovog leta?
10.06.2022.
6 min

Kako možete zaraditi ovog leta?

Saveti za traženje posla