Obrazovanje

Predlozi u vezi sa upisom na master studije

15.06.2017.
3 min

Prilikom završetka studija prvog stepena, a uz vaše opredeljenje ka nastavku školovanja, potrebno je još jednom razmisliti o tome šta dalje želite, i to na način pravljenja realne procene povezane sa budućim koracima u okviru vašeg obrazovanja, ali i profesionalne karijere.

 

Odluka o nastavku studija

 

Prvi deo pomenute procene biće sačinjen na osnovu rezimea proteklih godina osnovnih studija. Naime, na početku utvrdite predmete koji su vam bili posebno zanimljivi, ili, oblasti u kojima ste izrazili naročitu sklonost i znatnu snagu u poređenju sa ostalim modulima gradiva. Upravo u tom pravcu biste mogli da formirate vaša dalja razmišljanja.

 

Ukoliko se odlučite za master studije istog obrazovnog profila kao i na osnovnim studijama, mislite o tome sa težnjom ka dostizanju višeg nivoa kvaliteta znanja, ali i sa viđenjem vas samih kao budućih zaposlenih u datom području rada.

 

Ipak, u slučaju da imate određene nedoumice, odnosno kako biste sa sigurnošću utvrdili pravac kojim nastojite da krenete, razmotrite:

  • Sa jedne strane, nove ciljeve koje biste sebi postavili u okviru istog studijskog programa, s obzirom na sve što ste do sada nauči tokom osnovnih studija;
  • Sa druge strane, potražite dodatne informacije vezane za druge studijske programe, od kojih bi jedan mogao biti vaš izbor.

 

Shodno tome, bićete podstaknuti da ocenite znanja i veštine koje nameravate razvijati, što je, svakako, važan faktor prilikom odabira master studija.

 

Drugi deo, na početku pomenute procene, podrazumevaće preispitivanje poslova i aktivnosti koje dobro radite i, pored toga: kako sada vrednujete određene stavke sa kojima ste želeli da se bavite; da li ste tokom proteklih godina studiranja uočili pojedine stvari koje vas naročito zanimaju; da li su, u međuvremenu, postala izražena i druga vaša umeća i sposobnosti i sl.

 

Dakle, osim formalnog obrazovanja, u obzir uzmite vaše talente, hobije kojima ste posvećivali pažnju i vannastavne aktivnosti u kojima ste ranije učestvovali. Navedeno će vas možda dovesti do novih saznanja koja će vam u datom momentu biti od pomoći. Kao i prilikom upisa srednje škole, odnosno fakulteta, i master studije treba da pokriju vaša interesovanja. Međutim, sada ste, sasvim izvesno, odgovorniji, zreliji i odvažniji po pitanju budućeg zaposlenja. Zbog toga je od suštinske važnosti sagledavanje ličnih mogućnosti ipotencijala, ali i želje da dostignete stručnost i praktično znanje odabranog zanimanja.

 

Osim što sve pomenuto stoji u funkciji sticanja diplome višeg stepena i adekvatnog osposobljavanja za rad, važna je činjenica da sve zavisi upravo od vas. A, kako pozitivni rezultati ne bi izostali, biće zahtevan stav da se u narednom periodu vaše studiranje bazira na širem i temeljnijem učenju.

 

Kopiraj link