Obrazovanje

Saveti za brucoše pred početak nastave na fakultetima

29.09.2017.
3 min

Iako će vaši prvi dani na fakultetu proteći u znaku prilagođavanja studentskom načinu života i dinamici rada, korisno bi bilo da već sada budete upoznati sa nekolicinom korisnih saveta koji će se u predstojećem periodu pokazati kao značajni.

 

Studenti

Foto: Wikipedia

Od samog početka, prisustvujte nastavi, pri tom, ne samo usled evidentiranja obaveznog prisustva ili bodovanja istog, već zbog kvaliteta vaših studija.

 

Prevashodno, biće to prilika da vam predavači prenesu znanje i, za vas, lični benefit u odnosu na to da gradivo pripremate isključivo samostalno, bez objašnjenja koja vam mogu pružiti profesori i asistenti prilikom prezentovanja na časovima nastave.

 

Vreme provedeno na predavanjima i vežbama, ukoliko je iskorišćeno na pravi način, poslužiće vam kao neophodna pomoć tokom pripreme za polaganje ispita i kolokvijuma.

 

Vežbe su posebno bitne kod predmeta koji podrazumevaju primenu, ili se većim delom zasnivaju na rešavanju, praktičnih zadataka ili aktivnosti.

 

Pažljivo slušajte sve o čemu se govori na predavanjima, odnosno vežbama. Na taj način ćete steći kontinuitet u praćenju tokova nastave, što će značiti da će vam većina materije ukupnog gradiva biti poznata pre samog početka konkretne i detaljne pripreme za ispit.

 

Upravo pomenuto je posebno važno već u prvim mesecima, kada termini testova provera znanja još uvek nisu blizu. Time ćete olakšati vlastitu pripremu za sve kolokvijume i ispite koji su, vrlo često, organizovani u relativno kratkim vremenskim intervalima.

 

Takođe, uz prethodno navedeno, učestvujte u aktivnostima koje su predviđene i planirane u cilju vaše olakšane pripreme. Naime, čak i ako seminarski radovi, studije slučaja ili određeni zadaci nisu obavezujućeg karaktera u okviru pojedinog predmeta, odlukom da se aktivno uključite u njihovu izradu pokazaćete vaše veštine i sposobnosti, a vaše studiranje učiniti obuhvatnijim.

 

Uz više puta pominjane beleške, i upoznatost sa koristima njihovog kreiranja, pokušajte da ih ne formirate suviše opširno. Jasno je da određene stavke neizostavno zapišete, ali, isto tako, potrudite se da što više od svega prezentovanog na nastavi – zapamtite.

 

Prilikom pripremanja ispita nije potrebno da, umesto korišćenja knjiga, pribegnete skraćenim oblicima napisanog gradiva, čemu su studenti skloni, ili posegnu za kraćim formama kada uvide da nemaju dovoljno vremena na raspolaganju za celokupnu pripremu materije gradiva. Dakle, sa učenjem je potrebno početi na vreme, upravo, preciznim čitanjem sadržaja iz predviđenih knjiga.

 

Takođe, pripremite se na istovremeno učenje više od jednog predmeta. Mada će kasnije postati vaša uobičajena praksa, već od samog početka obratite pažnju da na vreme pripremite svaki ispit, odnosno, da nakon jednog ispita budete potpuno spremni za naredni.

 

Uspešno sprovođenje prethodno navedenih saveta odraziće se i na vaš učinak, u vidu ocena, međutim, ono čemu treba da težite jeste vrednovanje prilike da pohađate kvalitetnu nastavu, stičete znanje i plodonosno provedete studije.

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Državni ili privatni fakultet: Iz ugla studenata
20.02.2023.
7 min

Državni ili privatni fakultet: Iz ugla studenata

Obrazovanje
Inspirativni citati za studente
22.12.2015.
2 min

Inspirativni citati za studente

Obrazovanje
Početne pripreme brucoša za studentski život
14.07.2017.
3 min

Početne pripreme brucoša za studentski život

Obrazovanje