U pauzi od učenja

Metode za podučavanje kritičkom mišljenju

30.12.2015.
3 min

Da li postoji način da nekoga naučimo veštini kritičkog mišljenja? Kako to možemo da uradimo? Čemu kritičko mišljenje služi u svakodnevnim situacijama?

 

 

Da li zaista možete podučavati nekoga nečemu tako subjektivnom, kao što je kritičko mišljenje? Ovo je već neko vreme predmet rasprave, ali jedno neverovatno, novo istraživanje, pokazuje da je to, zapravo, moguće. Eksperimenti koje su sproveli katedra za fiziku i pedagoška škola na univerzitetu Stanford pokazuju da se studenti mogu podučiti tome kako da više razmišljaju kritički.

 

Teško je prenaglasiti važnost veština kritičkog mišljenja u modernom svetu. Sposobnost da se informacije dešifruju i protumače, da se ponude kreativna rešenja, u direktnoj je vezi sa našim intelektom.

 

Za istraživanje su uzete dve grupe studenata koji pohađaju uvodni kurs laboratorijske fizike, gde je jedna grupa (poznata kao eksperimentalna grupa) dobila uputstvo da koristi kvantitativno poređenje podataka, a druga grupa (kontrolna grupa) nije dobila nikakva uputstva. Poređenje podataka na naučni način, tj. sposobnost da se nečija opažanja izmere na statistički i matematički način, dovelo je do zanimljivih rezultata u eksperimentalnoj grupi.


Čak i u slučaju kada nisu koristili uputstva, ova grupa imala je dvanaest puta veću verovatnoću da ponudi kreativna rešenja za poboljšanje eksperimentalnih metoda koje su koristili na časovima, četiri puta veću verovatnoću da objasni ograničenja ovih metoda i bolje su mogli da objasne svoj način razmišljanja u odnosu na kontrolnu grupu. Ovi rezultati su se ponovili i naredne godine, sa studentima iz drugog odeljenja. Šta ovo, zapravo, govori o kritičkom mišljenju i kako možemo iskoristiti ove rezultate da budemo bolji i poboljšamo svoje društvo?

 

 

Živimo u vremenu do sada nezapamćenog pristupa informacijama. Bilo da na Vikipediji dodajete novi sadržaj ili čitate mim, čiji izvor nije naveden (da li je ikada?), vaša sposobnost da razumete ono što čitate i da to procenite je stalna potreba. Zato je toliko važno da imamo izoštrene veštine kritičkog mišljenja. Takođe, ako ih ne koristite, nećete imati o čemu da se raspravljate sa svojom porodicom tokom večere. Pogledajte bilo koju aktuelnu temu i testirajte sebe.

- Da li je ovo istinito/tačno?
- Kako mogu da znam da li jeste ili nije?
- Da li postoji način da upotrebim podatke (dokazive, stvarne informacije), kako bih ovo razlučio?

 

Svakako, možemo uvežbati da postanemo bolji u kritičkom mišljenju, ali je, takođe, važno i da ovoj veštini podučavamo decu. Istraživanja su pokazala koliko je ova sposobnost važna za naš uspeh, pa ipak, mnogi imaju utisak da nam podučavanje ove veštine ide veoma loše. Ovo istraživanje, međutim, može navesti mnoge nastavnike i roditelje da uvide kako je podučavanje ovim veštinama moguće. Implikacije društva koje bolje razmišlja nisu merljive, ali verujemo da su izuzetne.

 

Preuzeto sa sajta www.iserbia.rs

Kopiraj link